Aizliedz vielu FUBIMINA

Rīt, 20.martā, stāsies spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdots pagaidu aizliegums jaunai psihoaktīvai vielai FUBIMINA. Viela pieder kanabinoīdu grupai, un tās lietošana ir bīstama veselībai un rada draudus dzīvībai.

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes sniegtā informācija liecina, ka šī gada marta mēnesī vienā augu maisījumu ekspertīzē tika identificēta viela FUBIMINA un tika izņemti 28 augu masu saturoši iepakojumi.

SPKC atgādina, ka jaunās psihoaktīvās vielas ir bīstamas veselībai un to lietošana var izraisīt smagus veselības traucējumus – garīgās veselības pasliktināšanos, apziņas traucējumus, sirdsdarbības traucējumus, krampjus, dzīvībai bīstamas traumas un nāvi.

Saskaņā ar izdoto pagaidu aizliegumu, aizliegtās vielas un tās saturošus izstrādājumus nedrīkst izgatavot, iegādāties, glabāt, pārvadāt, pārsūtīt vai izplatīt. Minētais attiecas gan uz juridiskām, gan fiziskām personām.

Atbilstoši likuma „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 4.panta trešajai daļai, aizliegtās vielas un to saturošie izstrādājumi fiziskām un juridiskām personām trīs darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas jānodod Valsts policijai. Ja fiziskā vai juridiskā persona trīs darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nenodod Valsts policijai aizliegtās vielas, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde vielas vai tās saturošus izstrādājumus no aprites izņem.

Atgādinām, ka līdz ar šī aizlieguma stāšanos spēkā, SPKC būs izdevis aizliegumu 13 jaunām psihoaktīvām vielām: 2013.gadā aizliegtas vielas 5F-AKB48, 5F PB-22, AB-FUBINACA, AKB48, AM-2201 indazolkarboksamīda analogs un 25I-NBOMe, savukārt 2014.gadā aizliegums noteikts vielām 5F-AB-PINACA, AB-PINACA, THJ-2201, FUB-PB-22, ADBICA, ADB-PINACA un FUBIMINA.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply