Darbs ar e-receptēm un e-darbnespējas lapām E-veselības sistēmā obligāts būs no 2018. gada 1. janvāra

Atbilstoši Veselības ministrijas izplatītajam paziņojumam, šodien, 22. augustā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

Grozījumi paredz, ka ārstniecības personas un farmaceiti obligātu datu ievadi veselības informācijas sistēmā (E-veselībā) uzsāk ar 2018. gada 1. janvāri, nevis kā līdz šim bija noteikts – ar 2017. gada 1. septembri, tādā veidā par četriem mēnešiem pagarinot pāreju uz obligātu datu ievadi E-veselībā, bet neizslēdzot iespēju to darīt brīvprātīgi pirms obligātā lietošanas termiņa.

Veicot grozījumus, tiek samazināti darbnespējas lapā norādītie pārejošas darbnespējas cēloņi, kas ievadāmi E-veselības sistēmā, izslēdzot tādus pārejošas darbnespējas cēloņus kā rehabilitācija, protezēšana un ortozēšana, kā arī karantīna, un saglabājot tikai tos darbnespējas cēloņus, kas rada tiesības personai saņemt kādu sociālo pabalstu vai saistīti ar citu atšķirīgu normatīvajos aktos noteiktu regulējumu attiecībā uz turpmāku rīcību (tādi gadījumi kā arodslimība, nelaimes gadījums darbā vai ceļa satiksmes negadījums). Grozījumi arī paredz, ka E-veselības informācijas sistēmā  nebūs jānorāda pārejošas darbnespējas cēlonis – slimības diagnoze –, tādā veidā samazinot personas sensitīvo datu apstrādi.

Atbilstoši spēkā esošajai kārtībai, ārstniecības personām ir pienākums aizpildīt informāciju par pacientu E-veselībā. Lai nodrošinātu sistēmas funkcionēšanu pacientu veselības aprūpes interesēs, tajā tiks iekļauta virkne medicīnisko dokumentu, kuros esošā informācija sistēmā automātiski tiks ievadīta veselības pamatdatos, piemēram, alerģijas, diagnosticētās slimības, implanti un protēzes, veiktās ķirurģiskās operācijas u.c. Līdz brīdim, kamēr šos pamatdatus par pacientu varēs ievadīt automātiski, ārstniecības iestādes aktuālos datus par pacientu pašas ievadīs pamatdatos. Tādejādi būs pieejama vispusīgāka informācija par pacientu, uzlabojot pacientu veselības aprūpes kvalitāti.

Noteikumu grozījumi paredz prasību norādīt pamatojumu, ja darbnespējas lapas reģistrēšanas datums veselības informācijas sistēmā nesakrīt ar darbnespējas perioda pirmo dienu, par kuru izsniegta darbnespējas lapa.

Grozījumi nosaka, ka veselības informācijas sistēmas lietošanas uzsākšana ieslodzījuma vietās paredzēta no 2019. gada 1. janvāra.

* Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”.

Informāciju sagatavoja –
Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders
Tālr. 67876008, e-pasts: oskars.sneiders@vm.gov.lv 

 

Avots: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/710-darbs-ar-e-receptem-un-e-darbnespejas-lapam-e-veselibas-sistema-obligats-bus-no-2018-gada-1-janvara

Leave a Reply