Eiropas Patērētāju dienā publisko jaunākos datus par traumām un ievainojumiem

Šodien, 14.martā, Eiropas valstīs jau piecpadsmito reizi tiek atzīmēta Eiropas Patērētāju diena (European Consumer Day). Šogad Eiropas Patērētāju diena ir veltīta produktu drošībai un to tirgus uzraudzībai. Patērētāju dienas ietvaros patērētāju organizācijas aicina Eiropas Savienības (ES) valstis sistemātiski vākt un analizēt datus par ievainojumu un traumu gadījumiem, t.sk., par tiem, ko iedzīvotājiem radījušas nedrošas preces. Tāpat valstis tiek aicinātas veicināt produktu un pakalpojumu drošību, kā arī ar profilaktiskiem pasākumiem mazināt atpūtas un brīvajā laikā gūto ievainojumu skaitu.

 No šodienas ir pieejams arī jaunākais datu apkopojums par traumām un ievainojumiem ES par laika periodu no 2008. līdz 2010.gadam. Minētais ziņojums atklāj, ka traumu un ievainojumu dēļ ES valstīs gada laikā vidēji 5.7 miljoni pacientu tiek hospitalizēti un 233 000 gadījumi ir ar letālu iznākumu.

Ziņojumā apkopotā informācija liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā samazinājies ceļu satiksmes negadījumos un darbavietā gūto traumu un ievainojumu skaits, bet mājās un brīvajā laikā gūto traumu skaits nav mazinājies. Šobrīd 73 procenti negadījumu notiek mājās un brīvajā laikā, īpaši skarot mazāk aizsargātās grupas – maznodrošinātos, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Palielinās fizisko aktivitāšu laikā gūto traumu skaits un to traumu skaits, ko gūst vecāka gadagājuma cilvēki pakrītot. Jāpiezīmē, ka lielākā daļa no šīm traumām ir novēršamas, bet daudzas iespējas novērst mājās un brīvajā laikā gūtos negadījumus paliek neizmantotas.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Baiba Vītoliņa: „Statistika attiecībā uz traumu gūšanas gadījumiem ir visnotaļ satraucoša. Daļu no šīm gūtajām traumām, iespējams, var saistīt ar preču un pakalpojumu neatbilstību drošuma prasībām, pienācīgu brīdinājumu trūkumu, kā arī lietošanas instrukciju un noteikumu neievērošanu. Kā viens no valstiski preventīviem pasākumiem traumatisma mazināšanai ir efektīva preču un pakalpojumu drošuma uzraudzības īstenošana, kas arī ir viena no PTAC darba prioritātēm. Tāpat manā skatījumā būtu jāveic nozīmīgi pasākumi sabiedrības izglītošanā, mācot patērētājiem ievērot preču lietošanas noteikumus un drošības pasākumus fizisko aktivitāšu laikā (piemēram, lietot aizsargķiveres un citus aizsardzības līdzekļus).”

Latvijā kopējās tendences traumatisma rādītājos ir līdzīgas kā Eiropā kopumā. Latvijā 45 procentos gadījumu traumas tiek gūtas atrodoties mājās, visbiežāk – 67 procentos gadījumu tie ir bērni līdz deviņu gadu vecumam. Meitenes biežāk traumas gūst līdz 15 gadu vecumam, un gūto traumu skaits strauji pieaug sievietēm pēc 70 gadu vecuma. Savukārt vīriešiem traumu gadījumu skaits ir visaugstākais vecuma grupā no 10 līdz 44 gadu vecumam.

SPKC direktore I.Šmate: „Kopš 2005.gada, atbilstoši Eiropas ievainojumu datubāzes prasībām, SPKC apkopo informāciju no stacionārajām ārstniecības iestādēm par pacientiem, kuri guvuši traumas un ievainojumus. Sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, SPKC mērķis ir iegūt arvien precīzākus datus par traumu un ievainojumu gūšanas apstākļiem, lai atbilstoši traumu veidam, vietai un iedzīvotāju vecuma grupai plānotu mērķtiecīgus profilakses pasākumus un sabiedrības informēšanas kampaņas. Pēdējo gadu laikā Veselības ministrija jau īstenojusi virkni sabiedrības informēšanas pasākumu, kas vērsti uz bērnu traumatisma mazināšanu un pirmās palīdzības sniegšanu traumu gadījumā. Ņemot vērā traumu un ievainojumu ievērojamās finansiālās izmaksas, veselības nozarei sadarbībā ar pašvaldībām un citu nozaru ministrijām jāturpina īstenot pasākumus, kas uzlabo mājas un brīvā laika aktivitāšu drošību, tādejādi samazinot veselības un sociālās aprūpes izmaksas.”

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply