Ģimenes ārstiem ir vairāk informācijas par pacientu veselības stāvokli

Kopš 1.aprīļa ģimenes ārstiem vidēji ik dienu tiek nosūtīti 400 paziņojumi par viņu pacientiem, pie kuriem ir izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, bet kuri nav nogādāti slimnīcā.

Vidēji vienai ģimenes ārstu praksei divu nedēļu laikā nosūtīti 4 paziņojumi. Kopumā no 1. līdz 14.aprīlim izsūtīti 5586 paziņojumi.

Visbiežāk šo pacientu veselības stāvoklis neprasa ārstēšanos slimnīcā, bet gan ambulatoru ārstēšanu un aprūpi sava ģimenes ārsta uzraudzībā. Lai ģimenes ārstiem turpmāk būtu iespēja operatīvāk sekot līdzi savu pacientu veselības stāvoklim un ātrāk uzsākt nepieciešamo ārstēšanu, no 1.aprīļa stājusies spēkā jauna kārtība*.

Saņemot paziņojumu, nākamajā darbdienā ģimenes ārstam, ārsta palīgam vai māsai ir jāsazinās ar pacientu, jāpārrunā pacienta veselības stāvoklis un turpmākā rīcība. Tomēr pacientam nav noteikti jāgaida zvans no ģimenes ārsta prakses, viņš pats, veicinot sadarbību, var piezvanīt uz ģimenes ārsta praksi un informēt par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukumu un savu veselības stāvokli.

Paziņojumu nosūtīšana notiek, izmantojot e-veselības sistēmu, sadarbojoties Nacionālajam veselības dienestam ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Lai veiksmīgāk uzsāktu paziņojumu nosūtīšanu un turpmāko ārstu saziņu ar pacientiem, tika organizēti vairāki informatīvi semināri ģimenes ārstiem un īstenota aktīva komunikācija ar ģimenes ārstu profesionālajām asociācijām.

Papildu informācija

Atgādinām, ka iedzīvotājiem vienkāršu saslimšanu gadījumā ir jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. Ja ģimenes ārsts nav pieejams, tad:

– medicīniskus padomus darbdienās no plkst.17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti, var iegūt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001;

– medicīniskas konsultācijas un palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros sniedz dežūrārsti (ar darba laikiem var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā).

Traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumos medicīnisko palīdzību var saņemt steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība, palīdzību sniegs slimnīcu uzņemšanas nodaļas.

Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi (113) jāizsauc, ja ir apdraudēta dzīvība (bezsamaņa, nav elpošanas, izteikts un pēkšņs elpas trūkums, spēcīga asiņošana, krampji, pēkšņas sāpes krūtīs vai pēkšņas un stipras sāpes jebkurā ķermeņa daļā, smaga trauma u.c.).

*Ministru kabineta noteikumu Nr. 1046. „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” grozījumi, kas stājušies spēkā no 1.aprīļa. Tie paredz, ka ģimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs sazinās ar pacientu, lai vienotos par turpmāko veselības aprūpi, ja ģimenes ārsts ir saņēmis informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izbraukumu pie ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētās personas un šī persona nav stacionēta.

Informācijas avots: “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapa: http://vec.gov.lv

Leave a Reply