Insulta pacientiem ir iespēja saņemt medicīnisko rehabilitāciju mājās

Atgādinām, ka no šī gada insulta pacientiem ir iespēja saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ne tikai ambulatorās ārstniecības iestādēs un stacionārā, bet arī mājās.

Lai saņemtu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās, pacientiem ir nepieciešams rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums, kā arī sastādīts medicīniskās rehabilitācijas plāns. No 1. jūlija tiek apmaksātas arī rehabilitologa mājas vizītes.

Turklāt, lai pacients iespējami ātri saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukums, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt tieši izrakstoties no ārstēšanās stacionārā.

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra un nosūtījums uz rehabilitāciju nav noformēts, tad ģimenes ārsts var nosūtīt pie rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš izvērtē medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējas un, kā jau tika minēts, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu un sastādīt rehabilitācijas plānu.

Norādām, ka veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

  • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
  • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
  • pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
  • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņem­šanai.

Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audio logopēds.

Šogad plānots medicīnisko rehabilitāciju nodrošināt 7716 pacientiem, kopumā tam paredzēts finansējums 648 000 latu apmērā. Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mājās sniedz 49 ārstniecības iestādes (ar iestāžu sarakstu var iepazīties www.vmnvd.gov.lv sadaļas „Veselības aprūpes pakalpojumi” apakšsadaļā „Medicīniskā rehabilitācija”).

Ja iedzīvotājiem rodas kādi jautājumi par medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējām, aicinām zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00).

Informācija ņemta no “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapas: http://vec.gov.lv

Leave a Reply