Izveidots informatīvs buklets pacientiem „Mans ģimenes ārsts”

Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Veselības ministriju ir izveidojis bukletu „Mans ģimenes ārsts”, lai uzrunājošā veidā informētu pacientus par ģimenes ārstu prakšu sniegtajiem pakalpojumiem.

Buklets tiek izplatīts Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās (Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē), kur to var saņemt ārstniecības iestāžu un pašvaldību pārstāvji tālākai izplatīšanai, kā arī paši iedzīvotāji, piemēram, dodoties saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes. Bukletu tiks aicinātas izplatīt arī pacientu organizācijas un ģimenes ārstu asociācijas. Nacionālais veselības dienests no iedzīvotājiem jau ir saņēmis pozitīvas atsauksmes par šo informatīvo materiālu.

Buklets ievietots un elektroniski pieejams arī Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā www.vmnvd.gov.lv/lv/rindapiearstalv (kas internetā atrodama pēc tāda paša nosaukuma adreses). Tas izveidots Eiropas Savienības finansētā projekta „Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu (ImPrim)” ietvaros.

Bukletā „Mans ģimenes ārsts” aplūkotas šādas tēmas:

– reģistrācija pie ģimenes ārsta,

– ģimenes ārsta prakses sniegtie pakalpojumi,

– pacienta iemaksas,

– profilaktiskās apskates pieaugušajiem un bērniem,

– vakcinācija,

– medicīniskā palīdzība ārpus ģimenes ārsta darba laika.

Informācijas avots: “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapa: http://vec.gov.lv

Leave a Reply