Līgumu slēgšana par valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi

Informējam, ka “Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.-2014.gadam” ietvaros veiktie grozījumi normatīvajos aktos paredz paplašināt to ārstniecības iestāžu loku, kuras ir tiesīgas sniegt valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi.

Ikviena ārstniecības iestāde, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktām prasībām* un Veselības inspekcijā ir deklarējusi atbilstību šīm prasībām, ir iespēja slēgt līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (Dienests) par ginekologa veiktās grūtnieču aprūpes apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.

Ārstniecības iestādēm, kas nav līgumattiecībās ar Dienestu vai, būdamas līgumattiecībās, līdz šim neveica grūtnieču aprūpi, bet turpmāk vēlas to nodrošināt – ar iesniegumu jāvēršas Dienesta teritoriālajā nodaļā atbilstoši ārstniecības iestādes juridiskajai adresei.

Ar Dienesta teritoriālo nodaļu kontaktinformāciju Jūs varat iepazīties šeit.

Noslēdzot līgumu, ārstniecības iestāde nodrošina sniegto pakalpojumu uzskaiti medicīniskajā dokumentācijā un informācijas ievadi Dienesta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā “Vadības informācijas sistēma”, par kuras lietošanu tiek slēgts atsevišķs līgums.

Līgumattiecībās esošie speciālisti ir tiesīgi veikt grūtnieču aprūpi, nosūtīt pacientes uz valsts apmaksātām konsultācijām un izmeklējumiem. Grūtniecēm recepšu zāles ar 25% kompensāciju un gripas vakcīnu ar 50% kompensāciju no valsts budžeta līdzekļiem ir tiesīgs izrakstīt tikai ārsts, kuram šādas tiesības noteiktas līgumā, kas noslēgts starp ārstniecības iestādi un Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Atgādinām, ka no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta grūtnieču aprūpe tiek īstenota atbilstoši 2006.gada 25.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.611 “Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” 1.pielikumam, kurā noteikts, kādi aprūpes pasākumi jāveic noteiktos grūtniecības periodos.

Ārstniecības iestādes, kuras nav līgumattiecībās ar Dienestu, ar līguma paraugu par grūtnieču aprūpes nodrošināšanu var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Līgumpartneriem” – “Līgumu paraugi”.

 

*2009.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”

Informācijas avots: “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapa: http://vec.gov.lv

Leave a Reply