Pacientiem daudz pieejamāki kļūs veselības aprūpes pakalpojumi

Nacionālais veselības dienests ir nosūtījis ārstniecības iestādēm grozījumus līgumos par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu, kuros ir palielināts finansējums pakalpojumu apmaksai. Tāpēc tuvāko nedēļu laikā ievērojami uzlabosies pacientu iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus par valsts līdzekļiem.

Dienas stacionāriem un speciālistu konsultācijām piešķirtais papildu finansējums ir 10 545 682 lati. Par šiem līdzekļiem iedzīvotāji prognozējams saņems 730 591 speciālistu konsultāciju un dienas stacionārā papildus saņems 148 974 veselības aprūpes pakalpojumus.

Savukārt diagnostiskiem izmeklējumiem papildus paredzēti 3 592 060 Ls, kas palielinās šogad apmaksāto izmeklējumu skaitu par aptuveni 424 593.

Laboratoriskiem izmeklējumiem piešķirti 4 408 256 Ls, par kuriem plānots apmaksāt 3 900 614 izmeklējumus.

Rindu mazināšanai uz medicīnisko rehabilitāciju vēl piešķirti 356 382 lati, līdz ar to papildus medicīnisko rehabilitāciju prognozējams varēs saņemt 831 pacients.

Savukārt endoprotezēšanu šogad papildus varēs veikt aptuveni 732 pacienti, jo šim mērķim piešķirti 897 107 lati.

Iepriekš minētie papildu līdzekļi starp ārstniecības iestādēm sadalīti proporcionāli ar iestādēm noslēgto līgumu apjomiem uz gada sākumu, kā arī ņemot vērā līgumu izpildi (tai bija jābūt vismaz 90 %).

Par pakalpojumu pieejamību aicinām iedzīvotājus interesēties ārstniecības iestādēs. Kādus valsts apmaksātus pakalpojumus sniedz katra ārstniecības iestāde, iespējams uzzināt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv (skatīt sadaļu “Veselības aprūpes pakalpojumi“), kā arī zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00).

Informācijas avots: “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapa: http://vec.gov.lv

Leave a Reply