Pieaug E-veselības portālā pieteikto Eiropas veselības apdrošināšanas karšu skaits

Vasaras mēnešos – atvaļinājumu un ceļojumu laikā – būtiski pieaugusi iedzīvotāju interese par iespēju bez maksas saņemt valsts nodrošināto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Atbilstoši statistikas datiem par mēnesī izgatavoto EVAK skaitu, šogad mēnesī vidēji tiek izgatavotas par 1200 EVAK vairāk nekā iepriekšējā gadā.

No šī gada februāra iedzīvotāji EVAK var pieteikt arī elektroniski valsts E-veselības portālā. Šādi saņemti jau vairāk nekā 3600 pieteikumu.

Iedzīvotāji atzinīgi novērtē un labprāt izmanto iespēju pieteikt EVAK attālināti, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv un saņemot to pa pastu. Apdrošināšanas karti portālā var pieteikt viegli un ērti, turklāt tas būtiski ietaupa laiku, izvairoties no gaidīšanas rindā. Šīs E-veselības sniegtās priekšrocības izmantošana ir īpaši nozīmīga vasarā, kad palielinās apmeklētāju plūsma EVAK saņemšanai klātienē.

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka, dodoties īslaicīgā atpūtas, tūrisma, biznesa vai mācību braucienā uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu vai Šveici, iedzīvotāji ir tiesīgi bez maksas saņemt EVAK, kas nodrošina neatliekamās un nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu citā dalībvalstī tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Jāatzīmē, ka atšķirībā no privātu uzņēmumu piedāvātajām veselības apdrošināšanas polisēm, EVAK nesedz pacienta iemaksas, ja tādas ir noteiktas, līdz ar to tās pacientam ir jāveic pašam, kā arī medicīniskās transportēšanas izdevumus, ja tāda ir nepieciešama.

Šīs apdrošināšanas kartes saņemšanai nav vecuma ierobežojumu – to var noformēt gan zīdainim, gan senioram. Kartes saņemšanai nav arī jāveic ceļotāja veselības stāvokļa novērtēšana.

EVAK var pieteikt klātienē, elektroniski vai pa pastu. Klātienē apdrošināšanas karti var pieteikt un uzreiz saņemt NVD filiālēs Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē vai Daugavpilī. Savukārt, ja iedzīvotājs vēlas EVAK saņemt pa pastu, pieteikuma veidlapu var iesniegt:

  • autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv vai portālā www.latvija.lv (e-pakalpojums “Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”;
  • nosūtot to e-pastā (ja tiek izmantots e-paraksts) vai pa pastu.

Lai nosūtītu pieteikumu pa pastu, pieteikuma veidlapa ir jāizdrukā un jāaizpilda. Veidlapa ir pieejama NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “NVD pakalpojumi” – “EVAK karte”.

Pērn kopā izsniegtas 92 972 EVAK, savukārt 2017. gada septiņos mēnešos izsniegtas jau vairāk nekā 62 850 EVAK.

 

Avots: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/703-pieaug-e-veselibas-portala-pieteikto-eiropas-veselibas-apdrosinasanas-karsu-skaits

Leave a Reply