Publicēts „Health Systems in Transition” par veselības aprūpi Latvijā

Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā ievietota nozīmīga publikācija „Health Systems in Transition”. Šī publikācija ir vērtīgs informācijas avots par Latvijas veselības aprūpi. Tajā tiek aprakstīta veselības aprūpes sistēma un politika, kā arī pozitīvi vērtēts Latvijā paveiktais veselības aprūpes reformu jomā.

Publikācijas izveidē piedalījās arī Nacionālā veselības dienesta direktors Māris Taube un Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktors Atis Mārtiņsons, kā arī citi nozares eksperti.

Ar „Health Systems in Transition” publikāciju angļu valodā var iepazīties Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā.

Leave a Reply