Publiskoti 2009./2010. mācību gada Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma dati

Starptautiskais skolēnu veselības paradumu pētījums (angl. – Health Behaviour among School-aged Children Study) ir Pasaules Veselības organizācijas atbalstīts projekts, kurā šobrīd ir iesaistījušās 43 dalībvalstis un reģioni Eiropā un Ziemeļamerikā. Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma kopējais mērķis ir iegūt informāciju un palielināt izpratni par skolas vecuma bērnu veselību un dzīvesveidu. Pētījuma rezultāti tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par skolēnu veselības pašvērtējumu un veselības paradumiem, izstrādātu uz pierādījumiem balstītu veselības politiku un veselības veicināšanas programmas un sekmētu informācijas apmaiņu starp pētījuma dalībvalstīm. Šis pētījums ir unikāls starptautisks pētījums, kurā skolēnu veselība analizēta visplašākajā kontekstā.

Latvija Starptautiskajā skolēnu veselības paradumu pētījuma projektā iesaistījās 1990.gadā un pētījumu ik pēc četriem gadiem atkārto, tādējādi radot iespēju izsekot veselības paradumu dinamikai un izmaiņām. Pēdējā šī pētījuma aptauja Latvijā tika veikta 2009./2010.mācību gadā.

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums uzskatāmi parāda problēmas, kas iezīmējas pusaudžu populācijā, ļauj prognozēt, kādi ar veselību saistītie riski sagaidāmi nākotnes pieaugušajiem indivīdiem. Pētījuma datus var izmantot, lai novērtētu, prognozētu pusaudžu veselību un veselības paradumus, izzinātu to ietekmējošos faktorus, kā arī noteiktu efektīvus veselības uzlabošanas pasākumus, veicinātu un saglabātu skolēnu veselību un labklājību.

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma darba grupa ir sagatavojusi apkopojumu par 2009./2010.mācību gada aptaujas rezultātiem un tendencēm.

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījama 2009./2010.mācību gada aptaujas rezultātu apkopojums ir pieejams sadaļā Pētījumi un ziņojumi ŠEIT.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply