Rekomendācijas darba devējiem – rīcība un profilakse akūtu augšējo elpceļu infekcijas gadījumos, ieskaitot Covid-19

Šajā rakstā sniegtas rekomendācijas darba devējiem par rīcību un profilakses pasākumiem saistībā ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām, ieskaitot Covid-19, darbinieku vidū.
Kopš pandēmijas sākuma šī ir pirmā ziema, kad vairs nav spēkā virkne ierobežojumu, tai skaitā obligātā masku valkāšana, mājas karantīna un kontaktpersonu ziņošanas prasības. Tomēr joprojām aktuāla ir darba devēju atbildība par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu darba vietās un darbinieku veselības aizsardzību.
Raksta mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus darba devējiem par rīcību dažādās situācijās, kad darbinieki slimo ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām, kā arī par profilakses pasākumiem šo infekciju izplatības mazināšanai.

Ko darīt, ja darbinieks ir saslimis ar akūtu elpceļu infekciju vai ir Covid-19 kontaktpersona
Ja darbiniekam parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes darba laikā, viņam nekavējoties jāinformē darba devējs, jāuzliek sejas maska un jādodas mājās. Darbiniekam stingri ieteicams veikt paštestu Covid-19 noteikšanai.
Neatkarīgi no tā, vai slimību izraisījis Covid-19 vai cits vīruss, darbiniekam jāpaliek mājās vismaz līdz akūto saslimšanas simptomu izzušanai plus vēl 3 dienas.
Savukārt darbiniekiem, kuri bijuši ciešā kontaktā (ilgāk par 15 min tuvāk par 2 m) ar Covid-19 inficētu kolēģi, stingri ieteicams 7 dienas pēc pēdējā kontakta strādāt attālināti. Ja tas nav iespējams, kontaktpersonām vajadzētu nēsāt vismaz FFP2 respiratoru. Tāpat svarīgi ir novērot veselību un veikt atkārtotus paštestus.

Darba devējam būtu jāizvērtē iespējas nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas saslimšanas vai karantīnas periodā. Piemēram, ja uzņēmumā jau ir attālinātā darba prakse, to var viegli piemērot šādās situācijās. Savukārt, ja līdz šim attālinātais darbs nav praktizēts, darba devējam vajadzētu apsvērt ārkārtas gadījumu attālinātā darba ieviešanu.

Profilakses pasākumi darba vietās


Lai mazinātu augšējo elpceļu infekciju izplatību darbinieku vidū, darba devējiem ieteicams īstenot virkni pamata profilakses pasākumu:

  • Labi vēdināt telpas, vēlams ar caurvēju.
  • Nodrošināt darbiniekiem un apmeklētājiem iespējas regulāri mazgāt rokas vai dezinficēt tās ar spirtu saturošiem līdzekļiem.
  • Veikt regulāru virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, pie kuriem bieži pieskaras cilvēki.
  • Aktualizēt darbiniekiem galvenos ieteikumus par personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.

Papildus vispārējiem pasākumiem, situācijās, kad darba kolektīvā jau ir bijuši inficēšanās gadījumi, ieteicams apsvērt obligātu sejas masku valkāšanu telpās, kur nav iespējams nodrošināt 2 m distanci. Maskas samazina risku, ka darbinieki, kuri vēl nezina par savu inficēšanos, nenodot tālāk infekciju pārējiem.

Specifiski pasākumi paaugstināta riska nozarēs


Dažās nozarēs, kur pastāv augstāks risks nodot tālāk elpceļu infekcijas neaizsargātām personām, darba devējiem vajadzētu īstenot papildu piesardzības pasākumus.
Piemēram, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un citās līdzīgās iestādēs darbinieki, kas bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 slimnieku, pirms došanās uz darbu vismaz 7 dienu garumā var veikt katras dienas Self-testu vai valkāt FFP2 respiratoru visu darba laiku.
Tāpat šajās jomās īpaši svarīga ir darbinieku vakcinācija, kas ievērojami samazina smagu Covid-19 gadījumu attīstības riskus. Darba devēji var motivēt darbiniekus vakcinēties, skaidrojot tās nozīmi gan personīgajā, gan sabiedrības aizsardzībā.


Kopsavilkumā, lai mazinātu akūto elpceļu infekciju izplatību darba vietās, darba devēju pienākums ir īstenot gan pamata profilakses pasākumus, gan atbilstošu rīcību gadījumos, kad darbinieki slimo vai bijuši ciešā kontaktā ar slimniekiem.
Svarīgi nodrošināt telpu vēdināšanu, roku higiēnu, distancēšanos un virsmu tīrīšanu, kā arī izvērtēt iespējas darbiniekiem strādāt attālināti. Specifiskos gadījumos ieteicams ieviešana papildu drošības pasākumus, piemēram, plašāka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana.
Plašāka informācija par ieteicamajiem pasākumiem pieejama SPKC mājaslapā.