Rīgas un reģionu skolās notiek atkarību profilakses projekts „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs!”

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” ir izveidojuši Latvijā inovatīvu atkarību profilakses projektu vispārizglītojošo skolu 6. un 7. klašu skolēniem „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs!”.

Oktobrī un novembrī projekts jau norisinājās:

  • Rīgā un Pierīgas reģionā – Mores pamatskolā, Rīgas 49. vidusskolā, Mārupes vidusskolā, Taurupes pamatskolā, Olaines 1.vidusskolā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Jaunogres vidusskolā un Jaunmārupes pamatskolā;
  • Vidzemes reģionā – Cēsu 2.pamatskolā;
  • Kurzemes reģionā – Vārmes pamatskolā, Liepājas 7. vidusskolā, J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā, Nīcas vidusskolā, Liepājas 3. pamatskolā, Slikšņu pamatskolā, Liepājas Centra sākumskolā, Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē, Kuldīgas Centra vidusskolā, Liepājas internātpamatskolā, Kuldīgas Alternatīvās skolas Padures filiālē un Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, Liepājas speciālajā internātpamatskolā un Pāvilostas vidusskolā;
  • Zemgales reģionā – Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā, Pilsrundāles vidusskolā, Iecavas vidusskolā un Iecavas vidusskolā;
  • Latgales reģionā – Dagdas, Vaboles, Bērzpils vidusskolā, Aleksandrovas internātpamatskolā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Gulbenes Bērzu sākumskolā, Jēkabpils pamatskolā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Tilžas internātpamatskolā.

Novembrī projekta pasākumi vēl ieplānoti Līgatnes vidusskolā, Briežuciema pamatskolā, Mārupes vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā, Juglas vidusskolā un Mežciema pamatskolā, 24. novembrī Siguldas pilsētas vidusskolā, Salas vidusskolā, Jaunogres vidusskolā un Jaunmārupes pamatskolā, 26. novembrī Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā, 27. novembrī Liepājas 8.vidusskolā, 28. novembrī Rīgas Franču licejā un Rāmuļu pamatskolā.

Pieteikšanās pasākumu norisei ir atvērta, tādēļ pasākumu plāns var tikt papildināts.

Skolas tiek aicinātas pieteikties projektā, sūtot pieteikumu uz e-pastu atkaribas.psihologi@gmail.com. Katram skolas pārstāvim, kurš piedalīsies projektā, tiks nosūtīta elektroniskā adrese ar pieeju videolekcijai un metodiskajam materiālam. Lai video materiālu būtu iespējams noskatīties katram skolēnam, nodarbību nepieciešams organizēt skolas datorklasē, kur skolēns atrastos pie sava datora, svarīga arī pedagoga/klases audzinātāja klātbūtne.

Laika posmā līdz šī gada decembrim organizatori nodrošinās pasākuma īstenošanu visos Latvijas reģionos ne mazāk kā 100 klašu grupās, aptverot vismaz 2000 pusaudžu auditoriju. Prioritāri pasākumi tiek īstenoti Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldību izglītības iestādēs.

Projekta „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs!” mērķis ir izglītot pusaudžus par jaunajām psihoaktīvajām vielām un to bīstamību, sniegt zināšanas un veidot noraidošu attieksmi pret vielu lietošanu. Tāpat projekta aktivitātes skolēniem palīdzēs veidot kritisku domāšanu un sniegs zināšanas par pareizāko rīcību brīžos, kad dzīvē var nākties sastapties ar atkarību izraisošo vielu lietošanas situācijām.

Pasākumi atkarību profilakses projekta „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs!” ietvaros ir 90 minūšu nodarbības, kuras ietvaros 45 minūtes paredzētas videolekcijas prezentācijai, kas ietver interaktīvu testu un īsu video formāta spēli par atkarību tēmām. Izglītojošā videolekcijā ietverti šādi jautājumi: atkarību veidi, jauno psihoaktīvo vielu ietekme uz organismu un psihi, jauno psihoaktīvo vielu lietošanas negatīvo seku atspoguļojums, lietošanas iemesli, vienaudžu spiediens u.c. Pēc video lekcijas noskatīšanās, skolēniem paredzēta nodarbība, kurā audzinātājs, ņemot vērā organizatoru īpaši izstrādāta informatīvā materiāla ieteikumus, vada diskusiju ar skolēniem, pārrunājot videomateriālā redzēto.

SPKC atgādina, ka jauno psihoaktīvo vielu lietošana joprojām uzskatāma par aktuālu sabiedrības veselības problēmu – SPKC turpina izdod pagaidu aizliegumus minētajām vielām, nosakot to tirgošanas, glabāšanas un izgatavošanas aizliegumu, tādējādi samazinot vielu pieejamību. Tomēr ļoti nozīmīgs aspekts ir arī sabiedrības un īpaši skolēnu informēšana par draudiem, ko viņu veselībai rada jauno psihoaktīvo vielu lietošana.

Projektu „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs!” īsteno SPKC un Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” un SIA „Socioloģisko pētījumu institūts”.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply