Veic izmaiņas narkotisko un psihotropo vielu aprites kārtībā un valstī kontrolējamo vielu sarakstos

21. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi likumā par narkotisko un psihotropo vielu aprites kārtību* un grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka Latvijā kontrolējamās narkotiskās un psihotropās vielas**.

Grozījumi likumā izstrādāti ar mērķi apturēt jaunu psihoaktīvo vielu izplatību, kamēr tiek veikts to risku novērtējums un vielas iekļautas kontrolējamo vielu sarakstos. Grozījumi paredz Slimību profilakses un kontroles centram dot tiesības noteikt pagaidu aizliegumu uz laiku līdz 12 mēnešiem vielām, kuru apriti neregulē citi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti. Lēmums par pagaidu aizliegumu tiks balstīts uz tiesu ekspertīzes atzinumu vai informāciju no ārstniecības iestādēm, profilakses centriem, datiem no pētījumiem par vielu lietošanu un sekām, kā arī informāciju par situāciju citās Eiropas valstīs.

Jau ziņots, ka šā gada sākumā narkotisko un psihotropo vielu apritē stājās spēkā t.s. ģenēriskā sistēma, līdz ar kuru tika aizliegtas psihoaktīvo vielu populārāko ķīmisko grupu pamatformulas, kas ļauj ierobežot visu vielu, kas ietilpst šajās ķīmiskajās grupās, lietošanu. Vienlaikus nav izslēgta pilnīgi jaunu vielu sintezēšana, tādēļ būtiski ir likumdošanā paredzēt mehānismu, kā ātri aizliegt potenciāli bīstamu vielu legālu apriti līdz brīdim, kad viela tiek iekļauta kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstā.

Savukārt ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kontrolējamo vielu saraksts papildināts ar karfentanilu.

*1996. gada 9. maija likums „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”;

**2005. gada 8. novembra MK noteikumi Nr.847 „Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply