Informācija par kārtību, kādā ārsta prakse nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

Apstiprināts ar ģimenes ārstu

Ievas Safranovas

Vinetas Ģēģeres

Ineses Andersones

un pulmonologa

Vivijas Adamovičas

2014.rīkojumu Nr._1__

Informācija par kārtību, kādā ārsta praksēs nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 1. Ārsta prakses atrodas Rīgā, Riepnieku ielā 2, paaugstinātajā pirmajā stāvā.
 2. Ārsta praksēs nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 3. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem tiek nodrošināti uz vietas Ārsta praksē.
 4. Personu ar funkcionālajiem traucējumiem iekļūšanu Ārsta praksē un pārvietošanos pa Ārsta prakses telpām nodrošina Ārsta prakses personāls.
 5. Lai informētu Ārsta prakses personālu par ierašanos Ārsta praksē, personas ar funkcionālajiem traucējumiem var izmantot pie Ārsta prakses ieejas izvietoto zvana signālpogu vai zvanīt pa tālruni 67224491.
 6. Lai nodrošinātu ērtākas un savlaicīgākas veselības aprūpes saņemšanas iespējas Ārsta praksē, personas ar funkcionālajiem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu Ārsta praksē pa tālruni 67224491 vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz Ārsta prakses elektroniskā pasta adresi: info@pacientiem.eu.
 7. Personām ar dzirdes traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju un, ja nepieciešams, saraksti.
 8. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot Ārsta prakses personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai.
 9. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam viegli uztveramā valodā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu sistēmu).
 10. Informācija par kārtību, kādā ārstu praksēs nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota Ārsta prakses telpās pie informācijas stenda, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.pacientiem.eu.
 11. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus Ārsta praksē var iegūt, sazinoties ar Ārsta praksi pa tālruni 67224491.
 12. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir:

12.1.    Dzelzceļa veselības centrs, Rīga, Gogoļa iela 3, tālrunis 67220335;

12.2.    Veselības Centrs 3 SIA, Rīga, F.Sadovņikova iela 20, tālrunis 67333367;

12.3.    „Dziedniecība”, Rīga, Rušonu iela 15, tālrunis 67255830 ,

12.4.    Medicīniskā sabiedrība “Pulss – 5″, Rīga, Lāčplēša iela 38, tālrunis: 67280614, 67286673;

12.5.    Poliklīnikas “Šarlotes”, Rīga, Bruņinieku 5, Rīga LV 1001 (23.korpuss), tālrunis 67222892;

Leave a Reply