Vineta Ģēģere

Pediatre, Ģimenes ārste: Vineta Ģēģere
Ierašanās ārsta praksē tikai pēc iepriekšēja pieraksta, stingri ievērojot pieraksta laiku – arī akūtajā–telefona stundā!

Darba laiks:

Pirmdiena 9:00 – 12:00    pēc pieraksta
12:00 – 13:00  akūtā – telefona stunda
Otrdiena 8:00 – 9:00   akūtā – telefona stunda
Zīdaiņu diena
9:00 – 12:00 pēc pieraksta
Trešdiena 09:00 – 12:00 pēc pieraksta
12:00 – 13:00 akūtā – telefona stunda
Ceturtdiena 14:00 – 17:00 pēc pieraksta
17:00 – 18:00 akūtā – telefona stunda
Piektdiena 15:00 – 18:00 pēc pieraksta
18:00 – 19:00 akūtā – telefona stunda
Dr. Vinetu Ģēģeri prombūtnes laikā aizvieto:

Vārds, Uzvārds

Adrese

Telefons

Darba laiks

Inese Andersone

Riepnieku iela 2, Rīga

67224491 Reģistratūra

Pirmdiena: 14:00 – 19:00

Otrdiena: 13:00 – 18:00

Trešdiena: 14:00 – 19:00

Ceturtdiena: 08:00 – 13:00

Piektdiena: 08:00 – 13:00

Ieva Safranova

Riepnieku iela 2, Rīga

67224491 Reģistratūra

Pirmdiena: 07:00 – 13:00

Otrdiena: 07:00 – 14:00

Trešdiena: 07:00 – 13:00

Ceturtdiena: 14:00 – 19:00

Piektdiena: 12:00 – 17:00

Dr. Vinetas Ģēģeres pacientus apkalpo medmāsa Maija Laicāne un Tatjana Sidorenkova.