Indra Pukinska

Medmāsa – Reģistratore: Indra Pukinska
Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 17:00  Darbs ārstu praksē, procedūru kabinetā
17:00 – 19:00 Patronāžas, mājas vizītes
Otrdiena 8:00 – 17:00  Darbs ārstu praksē, procedūru kabinetā
17:00 – 19:00 Patronāžas, mājas vizītes
Trešdiena 8:00 – 17:00  Darbs ārstu praksē, procedūru kabinetā
17:00 – 19:00 Patronāžas, mājas vizītes
Ceturtdiena 8:00 – 17:00  Darbs ārstu praksē, procedūru kabinetā
17:00 – 19:00 Patronāžas, mājas vizītes
Piektdiena 8:00 – 17:00  Darbs ārstu praksē, procedūru kabinetā
17:00 – 19:00 Patronāžas, mājas vizītes