Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana, ja veselībai vai dzīvībai draud briesmas, zvanot pa tālruni „112” vai „113”.