Vides pieejamības risinājumi

Āstu praksē ir nodrošināta iespēja saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Piesakot vizīti pie speciālista, pacients informē reģistratūras darbinieku, ka ir persona ar funkcionāliem traucējumiem un, ierodoties uz vizīti, būs nepieciešama palīdzība, lai iekļūtu ārstu prakses telpās.

Uz ēkas ārsienas pandusa uzbrauktuves sākumā ir ierīkota zvana poga, ko persona, ierodoties uz vizīti, lieto, lai ziņotu par ierašanos. Reģistratūras darbinieks, atskanot zvanam, sagaida pacientu un nodrošina esošā ārējā pandusa izmantošanu, palīdzot iekļūt iekštelpās.

Priekštelpā esošo pakāpienu pārvarēšanai paredzēts izmantot esošo diagonālo pacēlēju.

Ārstu prakses telpās ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.