Ārstniecības iestādes arvien aktīvāk izmanto E-veselības pakalpojumus

 

Ārstniecības iestādes arvien aktīvāk izraksta ne tikai e-darbnespējas lapas un e-receptes, bet vasaras mēnešos pieaugusi arī citu E-veselības pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, piemēram, ārstniecības personu ievadītā informācija par pacientu veselības pamatdatiem un vizuālās diagnostikas izmeklējumiem.

 Vēl jūnija sākumā pamatdati E-veselības sistēmā bija ievadīti par nedaudz vairāk kā 300 pacientiem, savukārt šobrīd pacientu skaits ir dubultojies – kopā ārstniecības personas ievadījušas pamatdatus par gandrīz 600 pacientiem. Pacientu pamatdati ir svarīga informācija par pacientu diagnozēm, alerģijām, regulāri lietojamajiem medikamentiem un medicīnas ierīcēm, kā arī brīdinājumi par pacientu veselības stāvokli, piemēram, par pacienta sirdī ievietotu kardiostimulatoru. Līdz ar pamatdatu ievadi tiek uzlabota medicīniskās informācijas pieejamība ārstējošajiem ārstiem, tādējādi veicinot kvalitatīvu un atbilstošu pacientu veselības aprūpi.

Vienlaikus E-veselības sistēmā arvien aktīvāk tiek uzkrāti vizuālās diagnostikas  (piemēram, rentgena, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses u.c.) izmeklējumu rezultāti, tajā skaitā attēli. Ja vasaras sākumā E-veselības sistēmā ārstniecības iestādes bija ievadījušas aptuveni tūkstoti vizuālās diagnostikas izmeklējumu datu un aptuveni tikpat slēdzienu, tad šobrīd šo dokumentu skaits ir divas reizes lielāks. Arī unikālo pacientu skaits, kuriem vizuālās diagnostikas izmeklējumu dati tagad ir pieejami E-veselības sistēmā, ir divkāršojies – no aptuveni 300 pacientiem vasaras sākumā līdz 600 pacientiem šobrīd.

Konstanti pieaug arī izsniegto e-darbnespējas lapu skaits, piemēram, jūnija sākumā atvērto darbnespējas lapu skaits bija sasniedzis jau ~ 18 tūkstošus, bet šobrīd ārstniecības personas pacientiem atvērušas jau gandrīz 23 tūkstošus e-darbnespējas lapu.

Kopumā šobrīd jau 649 ārsti no kopā 244 iestādēm E-veselības sistēmā ir izrakstījuši vismaz vienu e-darbnespējas lapu.

Būtiski pieaudzis arī izrakstīto e-recepšu skaits – no gandrīz 15 tūkstošiem vasaras sākumā līdz gandrīz 20 tūkstošiem uz šo brīdi. Palielinājies arī to ārstniecības iestāžu skaits, kurās pacientiem ir iespēja saņemt e-receptes – kopā 280 iestādēs. Savukārt no vasaras sākuma vēl 100 aptiekās iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties medikamentus, izmantojot e-recepti, tādējādi kopā jau 276 aptiekās tiek nodrošināta šāda iespēja.

No iedzīvotāju puses augusi arī interese par pakalpojumu elektroniski reģistrēties pie ģimenes ārsta, par ko liecina līdz šim 60 elektroniski saņemtie iedzīvotāju pieteikumi. Tas nozīmē, ka ārsts, kurš jau lieto E-veselības sistēmu, ir tiesīgs sistēmā apstiprināt vai noraidīt pacienta reģistrāciju, saņemot pacienta pieteikumu. Laikā, kad ārsti E-veselības sistēmu izmanto vēl brīvprātīgi, pieaugošs pieprasījums šāda pakalpojuma izmantošanai liecina par to, ka iedzīvotāji novērtē iespēju veikt reģistrāciju attālināti un ka vēlme to izmantot varētu tikai pieaugt, tā ietaupot laiku gan ārstam, gan pacientam.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka medicīniskā informācija par pacientu E-veselības sistēmā sāk uzkrāties no brīža, kad attiecīgā ārstniecības iestāde uzsākusi darbu E-veselībā.

Kopumā līdz šim līgumi ar stacionāriem par E-veselības lietošanu noslēgti 100 % apmērā, ar aptiekām – 85 % apmērā, ar speciālistiem un ambulatorajām iestādēm – gandrīz 40 %, bet ~ 30 % no visiem paredzētajiem līgumiem noslēgti ar ģimenes ārstu praksēm.

Avots: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/701-arstniecibas-iestades-arvien-aktivak-izmanto-e-veselibas-pakalpojumus

Leave a Reply