Informē par E-veselības ieviešanas progresu

Otrdien, 31. janvārī veselības ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa piedalās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, lai ziņotu par E-veselības ieviešanas progresu kopš 2016. gada decembra sākuma.

“E-veselības sistēmas funkcionalitāte ir izstrādāta. Šobrīd būtiska loma ir visu E-veselības sistēmā iesaistīto pušu aktīvai iesaistei un E-veselības sistēmas izmantošanai ikdienā. Vienlaikus tiek strādāts pie sistēmas attīstības un jaunu E-veselības pakalpojumu ieviešanas,” norāda ministres padomniece.

Decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas audita laikā demonstrētā funkcionalitāte jeb ieviestie E -veselības sistēmas pakalpojumi, kurus sistēmas lietotāji izmanto jau šobrīd, atzīti par izstrādātiem atbilstoši projekta tehniskās specifikācijas prasībām. Vienlaikus ir saņemtas rekomendācijas sistēmas attīstībai nākotnē, kas sakrīt arī ar E-veselības ieviesēju viedokli. Svarīgi uzsvērt, ka saņemtās rekomendācijas neietekmē projekta izmaksu attiecināmību Eiropas Komisijā par jau paveiktajiem darbiem.

Šobrīd tiek turpināts aktīvs darbs ar ārējo sistēmu izstrādātājiem, lai nodrošinātu E-veselības sistēmas sadarbspēju ar ārējo sistēmu izstrādātāju produktiem (ārstniecības iestāžu un aptieku izmantotajām programmām), tādējādi nodrošinot profesionāļiem izvēles iespēju – izmantot savu līdz šim lietoto programmatūru vai E-veselības portālu.

Projekta ietvaros izstrādāti arī jauni E-veselības sistēmas pakalpojumi. Piemēram, nosūtījumu un rezultātu veidošana, pieraksta pie ārsta izveide, vakcinācijas faktu reģistrēšana, vizuālās diagnostikas izmeklējumu un slēdzienu atspoguļošana (pirmā sekmīgā datu apmaiņa notikusi ar Veselības centra 4 filiāli), ārsta e-konsultācijas, kā arī ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (PREDA) datu aizpilde un citi.

Sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām tiek strādāts, lai nodrošinātu E-veselības pakalpojumu pieejamību arī portālā www.latvija.lv (sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru), kā arī dažādu Slimību profilakses un kontroles centra datu (piemēram, saslimstību, mirstību rādītāju) attēlošanu kartē dalījumā pēc teritorijām un Veselības inspekcija datu par dzeramo ūdeni un peldvietām nodrošināšanu Valsts Ģeoportālāwww.geolatvija.lv.

Jau ziņots, ka līdz janvāra beigām ir noslēgti gandrīz 1000 līgumi par E-veselības lietošanu, izrakstītas vairāk nekā 3600 e-receptes un 3200 e-darbnespējas lapas. Kopumā E-veselības lietotāji – gan ārsti un farmaceiti, gan pacienti – autorizējušies sistēmā vairāk nekā 98 000 reižu.

Leave a Reply