Izstrādāts projekts veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas kārtībai

Šī gada 22. martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz noteikt kārtību kādā veicamas veselības apdrošināšanas iemaksas*.

Jau ziņots, ka pērn pieņemtais Veselības aprūpes finansēšanas likums (turpmāk – Likums) paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, tai skaitā nosakot sasaisti starp veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām veselības apdrošināšanai, veselības apdrošināšanas iemaksām (brīvprātīgs maksājums) un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Saskaņā ar Likumu apdrošinātās personas statusam atbilst sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie), personas, kuras brīvprātīgi veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas, un noteiktas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas (piemēram, pensionāri, bērni līdz 18 gadiem, I un II invalīdi, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki u.c.). Savukārt tās personas, kuras neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, varēs brīvprātīgi veikt veselības apdrošināšanas iemaksas.

Personām, kuras neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, būs izdevīgi nosacījumi apdrošināšanas iegūšanai – veselības apdrošināšanas apmērs 2018. gadā ir 1 % no minimālās mēnešalgas jeb 51,6 eiro gadā, 2019. gadā – 3 % no minimālās mēnešalgas jeb 154,8 eiro gadā, 2020. gadā – 5 % no minimālās mēnešalgas jeb 258 eiro gadā. Iemaksas būs veicamas reizi gadā un pēc to veikšanas personas varēs saņemt pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu attiecīgā kalendārā gada ietvaros. Ņemot vērā, ka iemaksas persona varēs veikt no 2018. gada 1. septembra, arī noteikumu projektam jāstājas spēkā ne vēlāk kā 2018. gada 1. septembrī. Veselības apdrošināšanas iemaksas un atmaksas administrēs Nacionālas veselības dienests (NVD).

Paredzēts, ka persona iemaksas veiks, pamatojoties uz vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā (turpmāk – veselības informācijas sistēma) pieejamu elektroniski sagatavoto maksājuma rīkojumu. Personai maksājuma rīkojumā norādīto summu būs jāiemaksā Valsts kasē – tiešsaistē elektroniski autentificējoties veselības informācijas sistēmā veicot maksājumu ar pārskaitījumu; norēķinoties ar maksājuma karti NVD vai veicot pārskaitījumu kredītiestādē (piemēram, bankā).

Tāpat persona, kura vēlēsies saņemt pārmaksātās vai kļūdaini veiktās veselības apdrošināšanas iemaksas atmaksu varēs elektroniski vai rakstveidā iesniegt iesniegumu NVD par atmaksas saņemšanu. Veikto iemaksu atmaksu varēs pieprasīt ne vairāk kā par 2 iepriekšējiem kalendāra gadiem. Pēc iesnieguma izskatīšanas, NVD veiks atmaksu 3 mēnešu laikā.

* Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas”.

Informāciju sagatavoja:
Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Undīne Šulca
Tālrunis: 67876106, 20388356, e-pasts: undine.sulca@vm.gov.lv

Avots: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/782-izstradats-projekts-veselibas-apdrosinasanas-iemaksu-veiksanas-kartibai

 

Leave a Reply