Kā Latvijā saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi, ja strādā citur?

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka Latvijas valstspiederīgie, kuri strādā un maksā nodokļus vai saņem pensiju kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē, bet viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā – valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā viņi ir tiesīgi saņemt, ārstniecības iestādē uzrādot šīs valsts izsniegtu S1 veidlapu “Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi”.

Tas nepieciešams, lai Latvija vēlāk varētu izrakstīt rēķinu valstij, kas izsniegusi veidlapu, par cilvēkam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā.

NVD norāda, ka S1 veidlapa “Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi” ir ES, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs vai Šveicē izdots dokuments, kas kalpo kā apliecinājums, ka veidlapas izdevējvalsts apmaksās personas saņemtos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā. Šī veidlapa Latvijā ir derīga tikai tad, ja persona to ir reģistrējusi NVD.

Savukārt, ja Latvijas valstspiederīgais, kurš dzīvo un strādā kādā no ES, EEZ dalībvalstīm vai Šveicē, dodas īslaicīgi uz Latviju, piemēram, apciemot radus, viņš savā nodarbinātības valstī var noformēt un pēc tam Latvijā izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). EVAK sniedz iespēju Latvijā saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pat apjomā un atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem. Arī šajā gadījumā Latvijā sniegtos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksās cilvēka nodarbinātības valsts.

Šādu kārtību nosaka ES regulas par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju.


Infografika “Kā Latvijā saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi, ja strādā vai saņem pensiju citur?  (klikšķināt uz attēla)

Leave a Reply