Lai mazinātu ar alkohola lietošanu saistītos nāves gadījumus, mediķi aicina palielināt alkohola cenu un turpināt ierobežot reklāmu

Noslēdzot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) organizēto semināru par alkohola ierobežošanas politiku Latvijā, mediķi aicina mazināt ar alkohola lietošanu saistītos nāves gadījumus, ieviešot pierādītus un efektīvus alkohola lietošanu mazinošus pasākumus. 

Lielā daļā Eiropas Savienības valstu, tai skaitā Latvijā, alkohols ir kļuvis finansiāli pieejamāks nekā tas bija pirms 10 gadiem. Alkohols nav pārtikas produkts, bet gan luksusa prece. Par alkohola pieejamību nevar spriest pēc tā cenas veikala plauktā, bet gan veicot cenas un iedzīvotāju ienākumu līmeņa un pirktspējas aprēķinus. Lai salīdzinātu degvīna, alus un piena pieejamību Latvijā, tika aprēķināts, cik litrus katra produkta var nopirkt par vidējo darba algu. Rezultātā jāsecina, ka alkoholiskajiem dzērieniem šis rādītājs ir ievērojami augstāks nekā pienam, respektīvi, 2011. gadā Latvijā par vienu darba algu varēja iegādāties aptuveni 1,5 reizes vairāk degvīna vai alus, bet pienu par aptuveni diviem procentiem mazāk nekā 2003. gadā.

Lai mazinātu alkohola kaitējumu, pastāv neskaitāmi risinājumi, tomēr efektīvākais ir alkohola finansiālās pieejamības ierobežošana. Kā liecina starptautiskie pētījumi, tad par 10 procentiem palielinot alkohola cenu, par 10-26 procentiem samazinās tā patēriņš. Viens no pasākumiem, kas ļautu mazināt alkohola radīto kaitējumu, kā arī palielināt valsts budžeta ieņēmumus, ir alkohola akcīzes nodokļa palielināšana (piemēram, reizi 12 mēnešos), kas būtu ne zemāks kā inflācijas kāpums. Šāds risinājums ir ieviests vairākās valstīs, tai skaitā Igaunijā. Veselības speciālisti uzskata, ka šāda taktika būtu ieviešama arī Latvijā. Tāpat daudzas Eiropas valstis šobrīd diskutē par minimālās cenas noteikšanu alkohola vienībai – tā ir zemākā iespējamā alkohola cena, t.sk. ar atlaidēm.

Tāpat speciālisti uzskata, ka jāturpina ieviest alkohola reklamēšanas ierobežojumus, īpaši televīzijā un internetā. Pozitīvi tiek vērtēti Veselības ministrijas īstenotie un plānotie alkohola reklāmas ierobežojumi.

SPKC dati liecina, ka 2012. gadā reģistrētais alkohola patēriņš Latvijā bija 10,2 litri absolūtā alkohola uz vienu pieaugušo (vecāku par 15 gadiem). Kopš 2009. gada visvairāk patērētais reģistrētā alkohola dzēriena veids ir alus, 2012. gadā uz vienu iedzīvotāju patērēti 4,7 litri alus (izteikts absolūtā alkohola litros) salīdzinājumā ar 3,8 litriem stipro alkoholisko dzērienu, 1,2 litriem vīna un 0,6 litriem cita veida alkohola.

SPKC veiktie Potenciāli zaudēto mūža gadu (PZMG) (gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz 64 gadu vecumam (darbspējas vecums), ja nebūtu miris nelaimes gadījumā, kādas slimības vai cita iemesla dēļ) un mirstības aprēķini rāda, ka 2011. gadā alkohola lietošanas dēļ miruši 1173 15–64 gadus veci iedzīvotāji (972 vīrieši un 201 sieviete). Balstoties uz šiem aprēķiniem, 2011.gadā mūsu valsts alkohola lietošanas dēļ ir zaudējusi 18977 potenciālos mūža gadus, kas ir 20,8 procenti no visiem zaudētajiem gadiem šajā vecumā.

…………………………………

Likumsakarīgi, ka ar tik augstu alkohola patēriņu Latvijas iedzīvotājiem ir slikts veselības stāvoklis, augsta mirstība, kas saistīta ar alkohola lietošanu, kā arī zaudējumi tautsaimniecībai.

Mediķi un sabiedrības veselības speciālisti uzsver – lai risinātu alkoholisma problēmu, ir nepieciešams mainīt sabiedrības attieksmi pret alkohola lietošanu. Tāpat, kā esam pieņēmuši, ka dzert un braukt ir slikti, mums, kā sabiedrībai ir jāsaprot, ka pieaugušie nedrīkst pirkt alkoholu nepilngadīgajiem, ka alkohola pārdošana un lietošana sporta un kultūras pasākumos ir nesavienojama, un ka piedzēries cilvēks ir drauds savai un apkārtējo drošībai un veselībai.

Semināra prezentācijas:

Pētījuma par alkohola cenu ietekmi uz alkohola patēriņu un ar tā lietošanu saistītām sekām kopsavilkums

Atbilstoši pasaulē arvien pieaugošām zināšanām alkohola lietošana, it īpaši pārmērīga alkohola lietošana, ir cēlonis vairāk nekā 60 dažādām slimībām (to grupām) vai stāvokļiem. Pētījumos ir pierādīts, ka būtiska loma ir izdzertā alkohola daudzumam, respektīvi, jo vairāk indivīds patērē alkoholu, jo lielāks risks, ka viņš izdarīs kaitējumu sev vai citiem salīdzinājumā ar nelietojošiem vai lietošanu pārtraukušiem. Piemēram, nesen publicētie Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (International Agency for Research on Cancer – IARC) vērtējumi un, uz tiem balstoties, veiktie pētījumi, rāda, ka rūpnieciski ražotie alkoholiskie dzērieni neatkarīgi no to veida satur vairākas kancerogēnas vielas, no kurām veselībai kaitīgākais ir etanols, kas pat mazās devās kā dzīvniekiem, tā arī cilvēkiem veicina ļaundabīgo audzēju veidošanos.

Jaunākais Global Burden of Disease (GBD) pētījums un tā ietvaros veiktie aprēķini rāda, ka pasaulē 2010. gadā miruši aptuveni 5 miljoni cilvēku alkohola lietošanas dēļ, savukārt ar alkohola lietošanu saistītu slimību potenciāli zaudēto un invaliditātē pavadīto gadu (ang. disability adjusted lifeyears –DALY) skaits pārsniedza 136 miljonus. Alkohola lietošana visu vecumu iedzīvotāju vidū ir trešais nozīmīgākais invaliditātes un priekšlaicīgas nāves riska faktors globālā mērogā, tikai nedaudz «atpaliekot» no smēķēšanas un augsta asinsspiediena, savukārt 15–49 gadus vecu iedzīvotāju vidū – galvenais novēršamais riska faktors. Pētījumi rāda, ka vislielāko kaitējumu gan sabiedrības, gan indivīda veselībai rada pārmērīga alkohola lietošana. 77% mirstības no ar alkohola lietošanu saistīto slimību un stāvokļu dēļ (pēc aizsargājošā efekta atsevišķām sirds asinsvadu slimībām un diabētam atņemšanas) rodas pārmērīgas alkohola lietošanas rezultātā, t.i., vīriešiem izdzerot vairāk kā 60 gramus absolūtā alkohola dienā, bet sievietēm – 40 gramus.

Lai mazinātu alkohola kaitējumu, pastāv neskaitāmi risinājumi kā valsts mērogā iespējams ietekmēt alkohola patēriņu. Viens no visvairāk pētītajiem un efektīvākais risinājums, kas samazina alkohola patēriņu sabiedrībā un tādējādi arī alkohola lietošanas sekas – slogu veselības, labklājības un sabiedrības drošības jomām – ir alkohola finansiālās pieejamības ierobežošana. Visvienkāršāk un plašāk īstenotais politikas risinājums ir alkohola finansiālās pieejamības kontrole ar alkohola akcīzes nodokļa politiku. Turklāt pārdomātas alkohola akcīzes nodokļa politikas veidā pat ar mazāku alkohola patēriņu iedzīvotāju vidū iespējams palielināt valsts ieņēmumus, nemaz nerunājot par novērstiem izdevumiem, kas jebkurā gadījumā vairākkārtīgi pārsniedz valsts ieņēmumus.

Šī pētījuma ietvaros analizēta literatūra par alkohola cenu ietekmi uz patēriņu un sekām, balstoties uz Latvijā veiktiem pētījumiem un apkopoto statistisko informāciju, aprēķinātas alkohola atributējamās frakcijas (ang. alcohol attributable fractions) un alkohola cenu elastīgums, veikti mirstības un potenciāli zaudēto mūža gadu aprēķini no ar alkohola lietošanu tieši un daļēji saistītām slimībām, analizēti Nacionālā veselības dienestā apkopotie dati par saslimšanām ar tieši un daļēji ar alkohola lietošanu saistītām slimībām.

2012. gadā reģistrētais alkohola patēriņš Latvijā bija 10,2 litri absolūtā alkohola uz vienu pieaugušo (vecāku par 15 gadiem). Pēdējo četru gadu laikā reģistrētā alkohola patēriņš bijis robežās no 9,9 līdz 10,2 litriem absolūtā alkohola. Kopš 2009. gada visvairāk patērētais reģistrētā alkohola dzēriena veids ir alus, 2012. gadā uz vienu iedzīvotāju patērēti 4,7 litri alus (izteikts absolūtā alkohola litros) salīdzinājumā ar 3,8 litriem stipro alkoholisko dzērienu, 1,2 litriem vīna un 0,6 litri cita veida alkohola jeb attiecīgi 46,0%, 37,3%, 11,8% un 5,9%.

Papildus reģistrētajam alkoholam pastāv dažāda rakstura «neregulārais» alkohola tirgus, piemēram, alkohola tirdzniecība t.s. «točkās» vai no paziņām, pašu iedzīvotāju importētais vai ražotais. Atbilstoši 2011. gadā veiktā pētījuma par atkarību izraisošo vielu lietošanu datiem secināts, ka kopumā aptuveni 16% iedzīvotāju patērētā alkohola tiek iegūts ārpus reģistrētā alkohola tirgus. Dažādiem alkoholiskiem dzērieniem ir atšķirīgs nereģistrētā alkohola tirgus apmērs – tas ir augstāks stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (38%), ievērojami zemāks vīnam (19%), savukārt pētījuma dati rāda, ka nereģistrētā alkohola tirgus praktiski nepastāv alus, sidra vai gatavo alkoholisko kokteiļu iepakojumā tirgus segmentos (<1%). Tāpat šī pētījuma dati rāda, ka dažādiem alkoholisko dzērienu veidiem nereģistrētās aprites veids ir atšķirīgs, piemēram, stiprie alkoholiskie dzērieni relatīvi biežāk tiek iegūti t.s. «točkās», savukārt vīns – iedzīvotāju importētais vai pašu ražotais.

Latvijā pieejamā informācija rāda, ka alkohola lietošana ir koncentrēta noteiktās sabiedrības grupās – 10% visvairāk alkoholu lietojošo iedzīvotāju izdzer 57% visa patērētā alkohola. Turklāt, salīdzinot šos datus ar citās valstīs veiktajiem pētījumiem, vērojams, ka Latvijā visvairāk alkoholu lietojušo iedzīvotāju patēriņš ir relatīvi augstāks nekā Kanādā, ASV vai Lielbritānijā.

Likumsakarīgi, ka ar tik augstu alkohola patēriņu Latvijas iedzīvotāju vidū ir vērojams būtiski sliktāks veselības stāvoklis, augstāka mirstība no ar alkohola lietošanu tieši un daļēji saistītām slimībām, kā arī lielāki zaudējumi tautsaimniecībai. Tā, piemēram, iepriekš minētajā GBD pētījumā par 2010. gadu aprēķināts, ka Latvijā alkohola lietošana ir būtiskākais priekšlaicīgas nāves un invaliditātes riska faktors, ievērojami pārsniedzot riskus, kas saistīti ar smēķēšanu un augstu asinsspiedienu.

Nesen publicētā pētījumā, kurā salīdzināts alkohola lietošanas kaitējums un modelēti dažādi iespējamie scenāriji Eiropas Savienības mērogā, secināts, ka Latvijā, Lietuvā un Igaunijā vislielākie zaudējumi (izteikti kā priekšlaicīga mirstība, slogs veselības aprūpes sistēmai, neieņemtie ienākumi, u.tml.) rodas alkohola lietošanas dēļ. Atkarībā no izmantotā indikatora – mirstības, potenciāli zaudēto mūža gadu vai invaliditātes – kāda no Baltijas valstīm ieņem pirmo vietu Eiropā alkohola radītā kaitējuma ziņā. Piemēram, pētnieki secinājuši, ka Latvijā ir augstākais potenciāli zaudēto mūža gadu īpatsvars vīriešu vidū (jeb 34,0%), savukārt sieviešu vidū nedaudz augstāks par Latvijas rādītāju (12,8%) ir tikai Igaunijā (13,2%).

Mūsu veiktie aprēķini šī pētījuma ietvaros ir konservatīvāki – 15–64 gadus vecu vīriešu vidū potenciāli zaudēto mūža gadu īpatsvars no visiem PZMG 2011. gadā aprēķināts kā 23,9%, savukārt sieviešu vidū – 12,5%. Šeit būtiski uzsvērt, ka mūsu un aprēķinos ES mērogā ir ievērojamas atšķirības nāves cēloņu pārkodēšanas stratēģijās – ja mūsu aprēķinos tika izmantoti nepārkodēti nāves cēloņi, tad starptautiski veiktajos aprēķinos pēc dažādiem algoritmiem tiek «uzlabota» nāves cēloņu datu kvalitāte. Piemēram, tiek pārkodēti neprecizētie jeb t.s. «garbage» SSK-10 kodi, līdz ar ko starptautiskie aprēķini iespējams atspoguļo radīto kaitējumu precīzāk. Ļoti labi situāciju par «garbage» kodiem raksturo neprecizētas kardiopātijas diagnoze (SSK–10 I42.9), kas nereti varētu arī nozīmēt alkohola kardiopātiju (SSK–10 I42.6), un tieši neprecizēta kardiopātija ir otrs biežāk minētais nāves cēlonis priekšlaicīgi mirušo ārstēto alkohola lietotāju vidū. Ja alkohola kardiopātija ir tieši ar alkohola lietošanu saistīta slimība un tiek iekļauta PZMG un mirstības aprēķinos, tad neprecizēta kardiopātija – netiek iekļauta.

PZMG un mirstības aprēķini rāda, ka 2011. gadā alkohola lietošanas dēļ miruši 1173 15–64 gadus veci iedzīvotāji (972 vīrieši un 201 sieviete) kopumā potenciāli zaudējot 18977 mūža gadus, no kuriem 83% ir vīriešu vidū.

Analizējot alkohola lietošanas dēļ potenciāli zaudēto mūža gadu vai mirstības tendences kopš 2003. gada, vērojams, ka gan alkohola lietošanas dēļ PZMG īpatsvars no visiem PZMG, gan priekšlaicīgi mirušo īpatsvars pieaug – ja 2003. gadā 18,8% PZMG bija saistīti ar alkohola lietošanu un 13,4% priekšlaicīgi mirušiem kā galvenais nāves cēlonis bija saistīts ar alkohola lietošanu, tad 2011. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 20,8% un 15,8%. Turklāt vērojams, ka PZMG un priekšlaicīgi mirušo īpatsvara pieaugums vīriešu vidū ir lielāks nekā sieviešu vidū.

Mūsu veiktais apkopojums par alkohola akcīzes nodokļa izmaiņām kopš 1994. gada rāda, ka alkohola akcīzes nodoklis (nominālos latos, kas izteikts par vienu litru vidējā alkohola satura dzērienu) līdz 2011. gada beigām ir palielināts vairākas reizes, taču joprojām ievērojami atšķirīgs dažādu veidu dzērieniem. Turklāt, mūsu veiktā datu analīze rāda, ka iedzīvotāju ieņēmumu pieaugums lielākoties ir augstāks par akcīzes nodokļa un alkoholisko dzērienu cenu palielināšanu. Tā, piemēram, ja 1994. gada 3. ceturksnī viena litra 40% degvīna akcīzes nodoklis bija 1,20 lati, tad 2011. gada 3. ceturksnī – 3,76 lati. Akcīzes nodoklis vienam litram vīna 1994. gadā bija 0,25 lati, savukārt 2011. gadā – 0,45 lati. Vismazākais akcīzes nodoklis 2011. gadā bija vienam litram 5% alus jeb aptuveni 0,11 lati, savukārt 1998. gadā – aptuveni 0,03 lati.

Kā norādīts ES 7. ietvara projekta AMPHORA secinājumos un arī citos pētījumos, lai panāktu alkohola patēriņa samazināšanu, būtiski ir alkohola akcīzes nodokļa politiku veidot kā neatkarīgu no dzēriena veida. Respektīvi, lai neveidotos situācija, ka akcīzes nodoklis Latvijā alum ir tikai aptuveni 1/4 daļa no akcīzes nodokļa degvīnam, savukārt vīna akcīzes nodoklis ir 2/5 daļas no akcīzes nodokļa degvīnam vai citiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Analizējot Centrālās statistikas pārvaldes Patēriņa cenu indeksā (PCI) apkopotās alkohola cenas kopš 1998. gada, secināms, ka degvīna nominālā cena (jeb tā cena, par kuru šo dzērienu veidu var iegādāties veikalā) ir pieaugusi divas reizes – ja 1998. gadā vidējā degvīna cena bija aptuveni 3,98 lati par vienu litru, tad 2012. gadā – 8,16 lati. Vienlaikus šajā laika periodā vairāk nekā trīs reizes palielinājušies arī iedzīvotāju ienākumi un vērojama inflācija. Analizējot degvīna reālo cenu (jeb to cenu, kas aprēķināta, ņemot vērā inflāciju), secināms, ka degvīna cena līdz 2012. gada beigām pieaugusi tikai par 6,5%, savukārt reālā alus cena salīdzinājumā ar 1998. gadu – pat par aptuveni 10% zemāka.

Ņemot vērā iedzīvotāju ienākumu pieaugumu secināms, ka alkohola finansiālā pieejamība ir ievērojami augstāka nekā tā bija 1998. gadā – šobrīd par vienu neto darba algu (atskaitot izdevumus obligātiem maksājumiem) iespējams iegādāties divas reizes vairāk litru jebkura alkoholiskā dzērienu veida. Turklāt, neskatoties uz neregulāriem alkohola akcīzes nodokļa kāpumiem līdz 2008. gadam, gan alus, gan degvīns kļuva iedzīvotājiem finansiāli pieejamāks – pirmskrīzes periodā degvīna finansiālā pieejamība bija pat 2,8 reizes (!) augstāka nekā 1998. gadā. 2009. gadā veiktie grozījumi normatīvajos dokumentos, palielinot alkohola akcīzes nodokli vairākkārtīgi un grozījumi 2011. gadā pirmo reizi spēja būtiski ietekmēt finansiālo pieejamību, kas vienlaikus ar ievērojamu iedzīvotāju ieņēmumu samazināšanos samazināja alkoholisko dzērienu patēriņu.

Pētījuma ietvaros veiktais jaunāko meta analīžu literatūras apskats rāda, ka alkoholiskajiem dzērieniem ir negatīvs cenas elastīgums, respektīvi, palielinoties tā cenai samazinās patēriņš un samazinoties cenai patēriņš palielinās. Atbilstoši 2009. gadā publicētajai Wagenaar et al. meta analīzei, kurā aplūkots vairāk nekā 1000 dažādi alkohola cenu rādītāji, secināts, ka alus cenas elastīgums ir -0,17, vīnam -0,30, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem -0,29, bet alkoholam kopumā cenas elastīgums ir -0,44. Šajā rakstā analizēto pētījumu rezultāti rāda, ka modeļi ir statistiski nozīmīgi (p<0,001), respektīvi ar 99,9% varbūtību var apgalvot, ka par 10% paaugstinot konkrētā alkoholisko dzērienu veida cenas, alus patēriņš samazinās par 1,7%, vīna patēriņš par 3,0%, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem par 2,9%, bet alkoholiskajiem dzērieniem kopumā – ne mazāk kā par 4,4%. Būtiski pieminēt, ka lielākais vairums šo pētījumu ir veikti ASV, Kanādā, Austrālijā un Rietumeiropas valstīs, savukārt ir ļoti maz pētījumu par alkohola cenu elastīgumu valstīs ar vidējiem vai zemiem ieņēmumiem.

2012. gadā publicētajā Sorpaisarn un kolēģu apkopojumā par pētījumiem valstīs ar zemiem vai vidējiem ieņēmumiem secināts, ka cenas elastīgums alkoholiskiem dzērieniem ir -0,66, alum -0,55 un -0,79 citiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Mūsu pētījuma ietvaros pēc dažādiem ekonometriskiem modeļiem rēķinātie alkohola cenu elastīguma aprēķini rāda, ka Latvijā alkohola patēriņu cenas ietekmē vairāk nekā valstīs ar augstiem ienākumiem. Veiktie aprēķini rāda, ka, izmantojot kalendārā mēneša datus par alkoholisko dzērienu realizāciju, degvīna cenas elastīgums (atkarībā no izmantotā modeļa, datiem un pieņēmumiem) ir robežās no -2,55 līdz -1,18. Savukārt dažādi kalendārā gada modeļi, kuriem ir augstāka precizitāte par kalendārā mēneša modeļiem, rāda, ka cenas elastīgums ir robežās no -2,41 līdz -1,34. Gan viena, gan otra veida modeļiem ir savi ierobežojumi, un tie ir aplūkoti pētījuma ziņojumā, tomēr visi izmantotie ekonometriskie modeļi rāda, ka cenai un akcīzes nodokļa palielinājumam Latvijā ir augsta ietekme uz degvīna (un citu stipro alkoholisko dzērienu) patēriņu, arī ņemot vērā mainīgu nereģistrētā alkohola tirgus apmēru.

Risinājumi

Tā kā alkohola cenas netiek regulētas ES līmenī un dalībvalstīm ir tiesības noteikt alkohola akcīzes nodokļa likmes, kā arī citus ierobežojumus produktam, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību un labklājību un rada ievērojamus zaudējumus tautsaimniecībai, nepieciešams turpināt alkohola akcīzes nodokļa palielināšanu. Turklāt būtu jāvērtē un jāpaaugstina akcīzes nodoklis tām dzērienu grupām, kurām nodoklis ir zems, piemēram, alum un vīnam. Tādējādi neveidotos situācija, kad viens dzērienu veids, piemēram, stipro alkoholisko dzērienu lietotāji, nemainot dzeršanas paradumus, kas daļai iedzīvotāju ir riskanti, turpina tādā pašā apjomā lietot lētākus dzērienus.

Nesen Igaunijā veiktā pētījumā par optimālu alkohola akcīzes nodokli secināts, ka jebkuram alkoholisko dzērienu veidam būtu jābūt par aptuveni 40% augstākam nekā šobrīd, lai tiktu novērsts dzeršanas radītais kaitējums. Cits mūsu kaimiņvalstī veikts pētījums rāda, ka sociālās izmaksas, kas rodas alkohola lietošanas rezultātā, par 70 miljoniem eiro pārsniedz nodokļu ieņēmumus – ieņēmumi aptuveni 134 milj. eiro, bet sociālās izmaksas aptuveni 200 miljoni, turklāt neņemot vērā visas iespējamās izdevumu pozīcijas, piemēram, tuvinieku vai alkohola lietošanas radītās vardarbības upuru ciešanas.

Viens no scenārijiem, kas ļautu gan palielināt valsts budžeta ieņēmumus, gan būtiski nepasliktinātu iedzīvotāju veselību, ir alkohola akcīzes nodokļa palielināšana (piemēram, reizi 12 mēnešos), kas būtu ne zemāks kā inflācijas kāpums. Šāds risinājums ir ieviests vairākās valstīs, tai skaitā Igaunijā. Atsevišķās valstīs alkohola akcīzes nodoklis tiek piesaistīts arī iedzīvotāju ienākumu palielinājumam. Tādējādi neveidotos situācija, ka alkoholiskie dzērieni inflācijas un ienākumu izmaiņu rezultātā kļūst finansiāli pieejamāki.

Otrs pētījuma ietvaros aplūkotais scenārijs paredz palielināt akcīzes nodokli tām dzērienu kategorijām, kurām akcīzes nodoklis ir zems.

Trešais aplūkotais scenārijs paredz alkoholisko dzērienu akciju vai to tirdzniecības zem noteiktas cenas ierobežošanu.

Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2012.–2014.gadam viens no punktiem paredz līdz 2014. gada 1. decembrim «…izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot alkoholisko dzērienu optimālo akcīzes likmi, samērojot valsts fiskālos un veselības aizsardzības mērķus…». Mūsu veiktā pētījuma ietvaros veiktie aprēķini rāda, ka sabiedrības veselības kontekstā alkohola lietošana ir būtiskākais novēršamais riska faktors un rada pārmērīgu slogu un izdevumus veselības aprūpes sistēmai. Citās valstīs veiktie pētījumi, kuros alkohola radītās sekas aprēķinātas arī labklājības un sabiedriskās drošības jomās, rāda, ka šajās jomās izdevumi parasti ir augstāki nekā veselības jomā. Ņemot vērā, ka pēdējo reizi alkohola akcīzes nodokļa izmaiņas ir veiktas 2011. gada jūlijā, rosinām kāda no scenārijiem īstenošanu jau no 2014. gada janvāra, turklāt alkohola akcīzes nodoklim palielinoties pakāpeniski, netiktu radīts «tirgus šoks» un optimāli paaugstinot akcīzes nodokli valsts budžetā veidotos papildus ieņēmumi vairāku miljonu latu apmērā jau pirmajā gadā, kurus iespējams novirzīt gan kontroles pasākumiem, gan uz pierādījumiem un zināšanām balstītiem profilakses un ārstēšanas pasākumiem.

Lasi vēl:

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

14,545 thoughts on “Lai mazinātu ar alkohola lietošanu saistītos nāves gadījumus, mediķi aicina palielināt alkohola cenu un turpināt ierobežot reklāmu

 1. Pingback: find more info
 2. Pingback: healer
 3. Pingback: click Here
 4. Pingback: Clicking Here
 5. Pingback: Astrologer
 6. Pingback: healer
 7. Pingback: see here
 8. Pingback: online predictions
 9. Pingback: colorado patio
 10. Pingback: astrology zone
 11. Pingback: read review
 12. Pingback: see here
 13. Pingback: online healer
 14. Pingback: closets remodeling
 15. Pingback: click to read more
 16. Pingback: healer
 17. Pingback: this website
 18. Pingback: patio colorado
 19. Pingback: Go Here
 20. Pingback: Intuitive Healing
 21. Pingback: colorado deck
 22. Pingback: a fantastic read
 23. Pingback: Homepage
 24. Pingback: builder
 25. Pingback: teacher
 26. Pingback: Intuitive Healing
 27. Pingback: closets
 28. Pingback: Adrienne Elise
 29. Pingback: indian astrology
 30. Pingback: online astrology
 31. Pingback: Intuitive Healing
 32. Pingback: custom closet
 33. Pingback: online astrologers
 34. Pingback: healer
 35. Pingback: More Bonuses
 36. Pingback: Homepage
 37. Pingback: online astrologers
 38. Pingback: astrology
 39. Pingback: thai astrology
 40. Pingback: Astrology
 41. Pingback: custom closet
 42. Pingback: read review
 43. Pingback: Get More Info
 44. Pingback: check that
 45. Pingback: online teacher
 46. Pingback: page
 47. Pingback: thai horoscopes
 48. Pingback: thai astrology
 49. Pingback: news
 50. Pingback: great post to read
 51. Pingback: online healer
 52. Pingback: Learn More
 53. Pingback: astrology
 54. Pingback: fishing in montana
 55. Pingback: check over here
 56. Pingback: teacher
 57. Pingback: patio colorado
 58. Pingback: great post to read
 59. Pingback: Get More Info
 60. Pingback: colorado patio
 61. Pingback: this
 62. Pingback: page
 63. Pingback: this
 64. Pingback: check that
 65. Pingback: More Bonuses
 66. Pingback: imp source
 67. Pingback: astrology
 68. Pingback: fishing in montana
 69. Pingback: healer
 70. Pingback: read review
 71. Pingback: patio colorado
 72. Pingback: More Bonuses
 73. Pingback: this page
 74. Pingback: see here
 75. Pingback: This Site
 76. Pingback: news
 77. Pingback: page
 78. Pingback: auto sync clocks
 79. Pingback: sync system clock
 80. Pingback: omaha orthopedic
 81. Pingback: endocrinologist
 82. Pingback: fishing in montana
 83. Pingback: see here
 84. Pingback: clocks for schools
 85. Pingback: diabetes treatment
 86. Pingback: wireless products
 87. Pingback: diabetes knee pain
 88. Pingback: read more
 89. Pingback: diabetes cure
 90. Pingback: my company
 91. Pingback: diabetes remision
 92. Pingback: diabetes cure
 93. Pingback: get more info
 94. Pingback: diabetes remision
 95. Pingback: read more
 96. Pingback: diabetes cure
 97. Pingback: Check It Out Here
 98. Pingback: ortho knee
 99. Pingback: dka diagnosis
 100. Pingback: great post to read
 101. Pingback: diabetes prognosis
 102. Pingback: useful reference
 103. Pingback: diabetes center
 104. Pingback: diabetes mellitus
 105. Pingback: ortho knee surgery
 106. Pingback: diabetes remision
 107. Pingback: orthopedic doctor
 108. Pingback: learn more
 109. Pingback: clocks for schools
 110. Pingback: omaha pain clinic
 111. Pingback: check it out here
 112. Pingback: knee doctors omaha
 113. Pingback: GPS Receiver
 114. Pingback: ortho knee tests
 115. Pingback: read more
 116. Pingback: great post to read
 117. Pingback: Get More Info
 118. Pingback: more info
 119. Pingback: dka diagnosis
 120. Pingback: omaha pain clinic
 121. Pingback: great post to read
 122. Pingback: ortho knee
 123. Pingback: knee doctors
 124. Pingback: see here
 125. Pingback: ortho knee surgery
 126. Pingback: clocks for schools
 127. Pingback: auto sync clocks
 128. Pingback: see here
 129. Pingback: Check It Out Here
 130. Pingback: see it here
 131. Pingback: dka diagnosis
 132. Pingback: click here
 133. Pingback: see it here
 134. Pingback: diabetes center
 135. Pingback: PA systems
 136. Pingback: auto sync clocks
 137. Pingback: ortho doctor
 138. Pingback: clocks for schools
 139. Pingback: diabetes knee pain
 140. Pingback: see here
 141. Pingback: click to read more
 142. Pingback: Check It Out Here
 143. Pingback: sync system clock
 144. Pingback: check it out here
 145. Pingback: more info
 146. Pingback: omaha pain clinic
 147. Pingback: Get More Info
 148. Pingback: diabetes foot exam
 149. Pingback: check it out here
 150. Pingback: insipidus diabetes
 151. Pingback: read more
 152. Pingback: diabetes foot exam
 153. Pingback: ortho knee surgery
 154. Pingback: click here
 155. Pingback: wireless products
 156. Pingback: knee pain doctor
 157. Pingback: check it out here
 158. Pingback: PA systems
 159. Pingback: ortho knee
 160. Pingback: omaha orthopedics
 161. Pingback: ortho doctor
 162. Pingback: diabetes center
 163. Pingback: parts for clocks
 164. Pingback: knee doctors omaha
 165. Pingback: ortho knee tests
 166. Pingback: metal hands
 167. Pingback: Clock making parts
 168. Pingback: metal hands
 169. Pingback: metal clock hands
 170. Pingback: Learn More
 171. Pingback: Clock making parts
 172. Pingback: imp source
 173. Pingback: metal clock hands
 174. Pingback: Learn More
 175. Pingback: clock accessories
 176. Pingback: diabetes foot exam
 177. Pingback: diabetes cure
 178. Pingback: clock mechanisms
 179. Pingback: Clock making parts
 180. Pingback: pendulum movements
 181. Pingback: read more
 182. Pingback: diabetes knee pain
 183. Pingback: click to read more
 184. Pingback: visit website here
 185. Pingback: click Here
 186. Pingback: omaha orthopedics
 187. Pingback: metal clock hands
 188. Pingback: clock manufacture
 189. Pingback: Big clock parts
 190. Pingback: knee pain doctor
 191. Pingback: diabetes remision
 192. Pingback: Clock making parts
 193. Pingback: this page
 194. Pingback: clock movement
 195. Pingback: Learn More
 196. Pingback: omaha orthopedic
 197. Pingback: clock hands repair
 198. Pingback: clock mechanisms
 199. Pingback: parts of a clock
 200. Pingback: clock repair parts
 201. Pingback: parts for clocks
 202. Pingback: metal hands
 203. Pingback: see it here
 204. Pingback: Clock making parts
 205. Pingback: click to read more
 206. Pingback: visit website here
 207. Pingback: embroidered hats
 208. Pingback: business gifts
 209. Pingback: branded products
 210. Pingback: Learn More
 211. Pingback: custom logo design
 212. Pingback: tradeshow signs
 213. Pingback: logo face masks
 214. Pingback: embroidered hats
 215. Pingback: badge reels
 216. Pingback: read more
 217. Pingback: read more
 218. Pingback: Printed Gear
 219. Pingback: business gifts
 220. Pingback: business gifts
 221. Pingback: logo t shirts
 222. Pingback: first aid kits
 223. Pingback: logo t shirts
 224. Pingback: corporate gifts
 225. Pingback: business gifts
 226. Pingback: my company
 227. Pingback: ortho knee
 228. Pingback: see here
 229. Pingback: lodge insurance
 230. Pingback: b&b insurance
 231. Pingback: Get More Info
 232. Pingback: custom logo design
 233. Pingback: omaha orthopedic
 234. Pingback: see it here
 235. Pingback: read more
 236. Pingback: imp source
 237. Pingback: engraved pens
 238. Pingback: see here
 239. Pingback: knee doctors omaha
 240. Pingback: this page
 241. Pingback: b & b insurance
 242. Pingback: custom logo design
 243. Pingback: badge holder
 244. Pingback: reverse diabetes
 245. Pingback: engraved pens
 246. Pingback: promo items
 247. Pingback: diabetes doctor
 248. Pingback: Homepage
 249. Pingback: click to read more
 250. Pingback: knee pain doctor
 251. Pingback: diabetes foot exam
 252. Pingback: venue insurance
 253. Pingback: knee pain
 254. Pingback: great post to read
 255. Pingback: this page
 256. Pingback: knee pain doctor
 257. Pingback: diabetes lab tests
 258. Pingback: diabetes remision
 259. Pingback: logo face masks
 260. Pingback: click to read more
 261. Pingback: diabetes prognosis
 262. Pingback: diabetes knee pain
 263. Pingback: diabetes knee pain
 264. Pingback: promotional items
 265. Pingback: ortho knee tests
 266. Pingback: Get More Info
 267. Pingback: visit website here
 268. Pingback: ortho knee
 269. Pingback: safety kits
 270. Pingback: my company
 271. Pingback: see it here
 272. Pingback: my company
 273. Pingback: insipidus diabetes
 274. Pingback: branded face masks
 275. Pingback: diabetes lab tests
 276. Pingback: knee pain
 277. Pingback: diabetes mellitus
 278. Pingback: knee doctor omaha
 279. Pingback: ortho doctor
 280. Pingback: knee doctors omaha
 281. Pingback: tradeshow signs
 282. Pingback: my company
 283. Pingback: my review here
 284. Pingback: great post to read
 285. Pingback: logo t shirts
 286. Pingback: diabetes doctor
 287. Pingback: promo items
 288. Pingback: reverse diabetes
 289. Pingback: reverse diabetes
 290. Pingback: this page
 291. Pingback: python ai chatbot
 292. Pingback: chatbot company
 293. Pingback: voice chatbot
 294. Pingback: google ai chat bot
 295. Pingback: fb chatbot
 296. Pingback: chatbot agency
 297. Pingback: my company
 298. Pingback: diabetes prognosis
 299. Pingback: chatbot
 300. Pingback: check this out now
 301. Pingback: custom chatbot
 302. Pingback: ortho doctor
 303. Pingback: see this now
 304. Pingback: find more info
 305. Pingback: ortho knee tests
 306. Pingback: read this now
 307. Pingback: venue insurance
 308. Pingback: chatbot companies
 309. Pingback: omaha orthopedics
 310. Pingback: google ai chat bot
 311. Pingback: diabetes treatment
 312. Pingback: facebook chat bot
 313. Pingback: venue insurance
 314. Pingback: dka diagnosis
 315. Pingback: lodge insurance
 316. Pingback: check this out now
 317. Pingback: diabetes treatment
 318. Pingback: chatbot course
 319. Pingback: read this now
 320. Pingback: knee doctors omaha
 321. Pingback: my company
 322. Pingback: chatbot service
 323. Pingback: chatbot services
 324. Pingback: chatbot agency
 325. Pingback: useful reference
 326. Pingback: lodge insurance
 327. Pingback: diabetes treatment
 328. Pingback: chat bot python
 329. Pingback: Get More Info
 330. Pingback: chatbot companies
 331. Pingback: reverse diabetes
 332. Pingback: knee doctors omaha
 333. Pingback: python chatbot
 334. Pingback: click site
 335. Pingback: chatbot course
 336. Pingback: python ai chatbot
 337. Pingback: omaha orthopedic
 338. Pingback: insurance for b&b
 339. Pingback: chatbot course
 340. Pingback: click now
 341. Pingback: learn this now
 342. Pingback: my review here
 343. Pingback: Get More Info
 344. Pingback: Homepage
 345. Pingback: useful reference
 346. Pingback: chatbots
 347. Pingback: see this here
 348. Pingback: google bot chat
 349. Pingback: great post to read
 350. Pingback: learn this now
 351. Pingback: check this out now
 352. Pingback: knee pain
 353. Pingback: chatbots.marketing
 354. Pingback: ortho knee tests
 355. Pingback: chatbot design
 356. Pingback: bots
 357. Pingback: bot marketing
 358. Pingback: facebook chatbot
 359. Pingback: Get More Info
 360. Pingback: chatbot company
 361. Pingback: python ai chatbot
 362. Pingback: insipidus diabetes
 363. Pingback: facebook chatbot
 364. Pingback: diabetes doctor
 365. Pingback: see this now
 366. Pingback: chatbot agency
 367. Pingback: diabetes center
 368. Pingback: ortho doctor
 369. Pingback: chatbot course
 370. Pingback: check this out now
 371. Pingback: how to use chatbot
 372. Pingback: diabetes doctor
 373. Pingback: knee pain
 374. Pingback: click to read more
 375. Pingback: chatbot service
 376. Pingback: chatbots.marketing
 377. Pingback: this website
 378. Pingback: diabetes mellitus
 379. Pingback: how to use chatbot
 380. Pingback: google ai chat bot
 381. Pingback: reverse diabetes
 382. Pingback: click site
 383. Pingback: read more
 384. Pingback: project management
 385. Pingback: builder
 386. Pingback: see here
 387. Pingback: builder
 388. Pingback: read more
 389. Pingback: Contractor
 390. Pingback: visit website here
 391. Pingback: get more info here
 392. Pingback: visit website here
 393. Pingback: click Here
 394. Pingback: read more
 395. Pingback: click Here
 396. Pingback: best contractor
 397. Pingback: read more
 398. Pingback: TI construction
 399. Pingback: get more info here
 400. Pingback: read more
 401. Pingback: best contractor
 402. Pingback: insipidus diabetes
 403. Pingback: Learn More
 404. Pingback: parts of a clock
 405. Pingback: Learn More
 406. Pingback: get more info here
 407. Pingback: Learn More
 408. Pingback: clock repair parts
 409. Pingback: plastic dial hand
 410. Pingback: clock mechanisms
 411. Pingback: clock movement
 412. Pingback: read more
 413. Pingback: metal clock hands
 414. Pingback: visit website here
 415. Pingback: clock manufacture
 416. Pingback: parts for clocks
 417. Pingback: Big clock parts
 418. Pingback: plastic dial hand
 419. Pingback: get more info here
 420. Pingback: diabetes remision
 421. Pingback: omaha pain clinic
 422. Pingback: clock movement
 423. Pingback: clock mechanisms
 424. Pingback: diabetes prognosis
 425. Pingback: useful reference
 426. Pingback: clock hands repair
 427. Pingback: my company
 428. Pingback: omaha pain clinic
 429. Pingback: diabetes cure
 430. Pingback: visit website here
 431. Pingback: orthopedic doctor
 432. Pingback: diabetes knee pain
 433. Pingback: Learn More
 434. Pingback: find more info
 435. Pingback: large clock hands
 436. Pingback: diabetes treatment
 437. Pingback: reverse diabetes
 438. Pingback: see here
 439. Pingback: my company
 440. Pingback: clock repair parts
 441. Pingback: clock repair parts
 442. Pingback: builder
 443. Pingback: reverse diabetes
 444. Pingback: diabetes remision
 445. Pingback: omaha pain clinic
 446. Pingback: great post to read
 447. Pingback: imp source
 448. Pingback: ortho doctor
 449. Pingback: large clock hands
 450. Pingback: diabetes prognosis
 451. Pingback: my company
 452. Pingback: Get More Info
 453. Pingback: visit website here
 454. Pingback: clock mechanisms
 455. Pingback: clock manufacture
 456. Pingback: plastic dial hand
 457. Pingback: clock repair parts
 458. Pingback: get more info here
 459. Pingback: parts of a clock
 460. Pingback: plastic dial hand
 461. Pingback: click Here
 462. Pingback: read more
 463. Pingback: large clock hands
 464. Pingback: sliding door
 465. Pingback: tile refinishing
 466. Pingback: clock accessories
 467. Pingback: visitation lawyers
 468. Pingback: alimony lawyer
 469. Pingback: custody lawyers
 470. Pingback: custody lawyer
 471. Pingback: alimony lawyer
 472. Pingback: legally separating
 473. Pingback: alimony lawyer
 474. Pingback: alimony lawyers
 475. Pingback: Divorce
 476. Pingback: alimony attorneys
 477. Pingback: custody lawyers
 478. Pingback: divorce attorneys
 479. Pingback: alimony lawyer
 480. Pingback: alimony attorneys
 481. Pingback: legal separation
 482. Pingback: exterminator bugs
 483. Pingback: divorce lawyer
 484. Pingback: exterminator bugs
 485. Pingback: divorce attorneys
 486. Pingback: pest control
 487. Pingback: rat exterminator
 488. Pingback: exterminator
 489. Pingback: divorce attorney
 490. Pingback: rodent control
 491. Pingback: exterminator bug
 492. Pingback: legally separated
 493. Pingback: Get More Info
 494. Pingback: click to read more
 495. Pingback: exterminator bug
 496. Pingback: my company
 497. Pingback: pest control
 498. Pingback: termite control
 499. Pingback: mosquito control
 500. Pingback: great post to read
 501. Pingback: exterminator
 502. Pingback: rat exterminator
 503. Pingback: this website
 504. Pingback: bed bug treatment
 505. Pingback: alimony lawyer
 506. Pingback: pest control
 507. Pingback: pest exterminators
 508. Pingback: mosquito control
 509. Pingback: family lawyer
 510. Pingback: mosquito control
 511. Pingback: best pest control
 512. Pingback: exterminator bugs
 513. Pingback: rodent control
 514. Pingback: best pest control
 515. Pingback: see here
 516. Pingback: divorce lawyer
 517. Pingback: rodent control
 518. Pingback: my company
 519. Pingback: read more
 520. Pingback: clock repair parts
 521. Pingback: pest exterminators
 522. Pingback: pendulum movements
 523. Pingback: large clock hands
 524. Pingback: metal clock hands
 525. Pingback: pest control
 526. Pingback: pest exterminators
 527. Pingback: bee removal
 528. Pingback: metal hands
 529. Pingback: this website
 530. Pingback: parts for clocks
 531. Pingback: clock mechanisms
 532. Pingback: clock mechanisms
 533. Pingback: clock mechanisms
 534. Pingback: pendulum movements
 535. Pingback: clock mechanisms
 536. Pingback: parts for clocks
 537. Pingback: legal separation
 538. Pingback: exterminator
 539. Pingback: pendulum movements
 540. Pingback: exterminator bugs
 541. Pingback: parts for clocks
 542. Pingback: Divorce
 543. Pingback: clock mechanisms
 544. Pingback: mosquito control
 545. Pingback: clock hands repair
 546. Pingback: click Here
 547. Pingback: custody lawyers
 548. Pingback: see here
 549. Pingback: exterminator bug
 550. Pingback: read more
 551. Pingback: best pest control
 552. Pingback: clock movement
 553. Pingback: metal hands
 554. Pingback: prenup lawyer cost
 555. Pingback: best pest control
 556. Pingback: read more
 557. Pingback: divorce process
 558. Pingback: termite treatment
 559. Pingback: metal hands
 560. Pingback: read more
 561. Pingback: clock manufacture
 562. Pingback: metal hands
 563. Pingback: click Here
 564. Pingback: great post to read
 565. Pingback: clock hands repair
 566. Pingback: best pest control
 567. Pingback: best pest control
 568. Pingback: best pest control
 569. Pingback: clock movement
 570. Pingback: read more
 571. Pingback: metal hands
 572. Pingback: Clock making parts
 573. Pingback: my company
 574. Pingback: visit website here
 575. Pingback: clock accessories
 576. Pingback: pendulum movements
 577. Pingback: clock accessories
 578. Pingback: clock mechanisms
 579. Pingback: Divorce
 580. Pingback: pest exterminators
 581. Pingback: clock accessories
 582. Pingback: large clock hands
 583. Pingback: visit website here
 584. Pingback: Big clock parts
 585. Pingback: clock manufacture
 586. Pingback: pest exterminator
 587. Pingback: get more info here
 588. Pingback: click Here
 589. Pingback: plastic dial hand
 590. Pingback: great post to read
 591. Pingback: clock mechanisms
 592. Pingback: pest exterminators
 593. Pingback: divorce attorney
 594. Pingback: clock movement
 595. Pingback: page rankings
 596. Pingback: Omaha SEO agency
 597. Pingback: googleplus
 598. Pingback: video marketing
 599. Pingback: Omaha SEO company
 600. Pingback: placement services
 601. Pingback: web development
 602. Pingback: page rankings
 603. Pingback: Omaha SEO firm
 604. Pingback: facebook marketing
 605. Pingback: Omaha SEO firm
 606. Pingback: Omaha SEO company
 607. Pingback: Omaha SEO expert
 608. Pingback: wordpress blogs
 609. Pingback: search engine
 610. Pingback: Omaha SEO
 611. Pingback: Omaha SEO services
 612. Pingback: wordpress plugins
 613. Pingback: wordpress seo
 614. Pingback: marketing firm
 615. Pingback: wordpress blogs
 616. Pingback: wordpress seo
 617. Pingback: web optimization
 618. Pingback: joomla ecommerce
 619. Pingback: about his
 620. Pingback: search engine
 621. Pingback: moved here
 622. Pingback: click this
 623. Pingback: Omaha SEO agency
 624. Pingback: seo agency phoenix
 625. Pingback: content writing
 626. Pingback: seo phoenix
 627. Pingback: googleplus
 628. Pingback: useful site
 629. Pingback: list marketing
 630. Pingback: Omaha SEO firm
 631. Pingback: twitter marketing
 632. Pingback: Omaha SEO
 633. Pingback: click this
 634. Pingback: useful site
 635. Pingback: social seo phoenix
 636. Pingback: online marketing
 637. Pingback: seo phoenix
 638. Pingback: visit website here
 639. Pingback: wordpress plugins
 640. Pingback: youtube marketing
 641. Pingback: phoenix seo az
 642. Pingback: googleplus
 643. Pingback: list marketing
 644. Pingback: email marketing
 645. Pingback: facebook marketing
 646. Pingback: wordpress blogs
 647. Pingback: local seo phoenix
 648. Pingback: search engine
 649. Pingback: seo agency phoenix
 650. Pingback: content writing
 651. Pingback: youtube marketing
 652. Pingback: placement company
 653. Pingback: web optimization
 654. Pingback: video seo
 655. Pingback: marketing firm
 656. Pingback: email marketing
 657. Pingback: joomla ecommerce
 658. Pingback: placement company
 659. Pingback: placement company
 660. Pingback: phoenix seo
 661. Pingback: marketing agencies
 662. Pingback: email marketing
 663. Pingback: top article
 664. Pingback: facebook marketing
 665. Pingback: placement services
 666. Pingback: web optimization
 667. Pingback: Omaha SEO services
 668. Pingback: business marketing
 669. Pingback: email marketing
 670. Pingback: business marketing
 671. Pingback: wordpress blogs
 672. Pingback: useful site
 673. Pingback: page rankings
 674. Pingback: wordpress blogs
 675. Pingback: social seo phoenix
 676. Pingback: page rankings
 677. Pingback: web development
 678. Pingback: video production
 679. Pingback: site optimization
 680. Pingback: youtube marketing
 681. Pingback: wordpress blogs
 682. Pingback: web development
 683. Pingback: Omaha SEO agency
 684. Pingback: Omaha SEO company
 685. Pingback: phoenix local seo
 686. Pingback: Omaha SEO firm
 687. Pingback: video production
 688. Pingback: email marketing
 689. Pingback: wordpress blogs
 690. Pingback: web development
 691. Pingback: video marketing
 692. Pingback: seo phoenix az
 693. Pingback: Omaha SEO expert
 694. Pingback: site optimization
 695. Pingback: site optimization
 696. Pingback: email marketing
 697. Pingback: online marketing
 698. Pingback: site optimization
 699. Pingback: placement services
 700. Pingback: video seo
 701. Pingback: video production
 702. Pingback: business marketing
 703. Pingback: video production
 704. Pingback: web development
 705. Pingback: top article
 706. Pingback: phoenix seo
 707. Pingback: video seo
 708. Pingback: web optimization
 709. Pingback: Omaha SEO company
 710. Pingback: Omaha SEO firm
 711. Pingback: phoenix seo expert
 712. Pingback: online marketing
 713. Pingback: video seo
 714. Pingback: keyword analysis
 715. Pingback: business marketing
 716. Pingback: useful site
 717. Pingback: video marketing
 718. Pingback: online marketing
 719. Pingback: content writing
 720. Pingback: symantic web
 721. Pingback: keyword analysis
 722. Pingback: keyword analysis
 723. Pingback: phoenix seo agency
 724. Pingback: link popularity
 725. Pingback: video production
 726. Pingback: video production
 727. Pingback: Omaha SEO company
 728. Pingback: video production
 729. Pingback: moved here
 730. Pingback: Omaha SEO agency
 731. Pingback: wordpress blogs
 732. Pingback: video seo
 733. Pingback: click this
 734. Pingback: coffee mugs
 735. Pingback: tote bags
 736. Pingback: read more
 737. Pingback: badge reel holder
 738. Pingback: custom lanyards
 739. Pingback: branded products
 740. Pingback: engraved pens
 741. Pingback: custom lanyards
 742. Pingback: Learn More
 743. Pingback: tradeshow signs
 744. Pingback: branded face masks
 745. Pingback: promotional items
 746. Pingback: tradeshow signs
 747. Pingback: promotional items
 748. Pingback: luggage tags
 749. Pingback: coffee mugs
 750. Pingback: business gifts
 751. Pingback: visit website here
 752. Pingback: safety kits
 753. Pingback: promotional items
 754. Pingback: corporate gifts
 755. Pingback: corporate gifts
 756. Pingback: promo items
 757. Pingback: badge reels
 758. Pingback: engraved pens
 759. Pingback: first aid kits
 760. Pingback: badge reels
 761. Pingback: tradeshow signs
 762. Pingback: badge holder
 763. Pingback: first aid kits
 764. Pingback: logo face masks
 765. Pingback: read more
 766. Pingback: branded products
 767. Pingback: engraved pens
 768. Pingback: logo face masks
 769. Pingback: visit website here
 770. Pingback: promotional items
 771. Pingback: engraved pens
 772. Pingback: branded products
 773. Pingback: embroidered hats
 774. Pingback: Learn More
 775. Pingback: safety kits
 776. Pingback: coffee mugs
 777. Pingback: luggage tags
 778. Pingback: logo t shirts
 779. Pingback: Learn More
 780. Pingback: tote bags
 781. Pingback: branded products
 782. Pingback: branded face masks
 783. Pingback: logo t shirts
 784. Pingback: branded products
 785. Pingback: coffee mugs
 786. Pingback: Learn More
 787. Pingback: logo t shirts
 788. Pingback: read more
 789. Pingback: safety kits
 790. Pingback: Click Here
 791. Pingback: promotional items
 792. Pingback: tradeshow signs
 793. Pingback: Printed Gear
 794. Pingback: get more info here
 795. Pingback: embroidered hats
 796. Pingback: Click Here
 797. Pingback: custom lanyards
 798. Pingback: Click Here
 799. Pingback: web development
 800. Pingback: local seo phoenix
 801. Pingback: logo t shirts
 802. Pingback: phoenix seo
 803. Pingback: business gifts
 804. Pingback: wordpress seo
 805. Pingback: wordpress seo
 806. Pingback: read
 807. Pingback: resource
 808. Pingback: page rankings
 809. Pingback: online marketing
 810. Pingback: placement company
 811. Pingback: local seo phoenix
 812. Pingback: marketing firm
 813. Pingback: marketing firm
 814. Pingback: luggage tags
 815. Pingback: business marketing
 816. Pingback: click this
 817. Pingback: Omaha SEO expert
 818. Pingback: phoenix seo
 819. Pingback: video marketing
 820. Pingback: local seo phoenix
 821. Pingback: site optimization
 822. Pingback: phoenix marketing
 823. Pingback: list marketing
 824. Pingback: phoenix seo
 825. Pingback: phoenix seo
 826. Pingback: page rankings
 827. Pingback: phoenix seo
 828. Pingback: wordpress plugins
 829. Pingback: Omaha SEO
 830. Pingback: embroidered shirts
 831. Pingback: seo phoenix az
 832. Pingback: wordpress seo
 833. Pingback: social seo phoenix
 834. Pingback: phoenix seo
 835. Pingback: logo t shirts
 836. Pingback: phoenix seo
 837. Pingback: twitter marketing
 838. Pingback: about his
 839. Pingback: facebook marketing
 840. Pingback: moved here
 841. Pingback: googleplus
 842. Pingback: Omaha SEO services
 843. Pingback: phoenix seo az
 844. Pingback: phoenix seo az
 845. Pingback: diabetes mellitus
 846. Pingback: phoenix seo expert
 847. Pingback: business marketing
 848. Pingback: find
 849. Pingback: moved here
 850. Pingback: phoenix seo
 851. Pingback: Omaha SEO company
 852. Pingback: phoenix seo
 853. Pingback: symantic web
 854. Pingback: resource
 855. Pingback: find
 856. Pingback: youtube marketing
 857. Pingback: web development
 858. Pingback: more helpful hints
 859. Pingback: web optimization
 860. Pingback: phoenix seo az
 861. Pingback: marketing firm
 862. Pingback: find
 863. Pingback: marketing agencies
 864. Pingback: termite control
 865. Pingback: auto detailer
 866. Pingback: my company
 867. Pingback: useful site
 868. Pingback: lawyer for divorce
 869. Pingback: custody lawyer
 870. Pingback: Get More Info
 871. Pingback: alimony lawyer
 872. Pingback: bee removal
 873. Pingback: exterminator bugs
 874. Pingback: resource
 875. Pingback: legally separating
 876. Pingback: car detailer
 877. Pingback: exterminator bugs
 878. Pingback: about his
 879. Pingback: news
 880. Pingback: rat exterminator
 881. Pingback: visitation lawyers
 882. Pingback: rat exterminator
 883. Pingback: imp source
 884. Pingback: car detailer
 885. Pingback: my company
 886. Pingback: legal separation
 887. Pingback: resource
 888. Pingback: auto detailers
 889. Pingback: bed bug treatment
 890. Pingback: lawyer for divorce
 891. Pingback: bed bug treatment
 892. Pingback: my company
 893. Pingback: pest control
 894. Pingback: phoenix seo
 895. Pingback: exterminator bug
 896. Pingback: car detailering
 897. Pingback: imp source
 898. Pingback: prenup lawyer cost
 899. Pingback: legally separated
 900. Pingback: imp source
 901. Pingback: social seo phoenix
 902. Pingback: pest exterminators
 903. Pingback: exterminator bugs
 904. Pingback: rat exterminator
 905. Pingback: termite treatment
 906. Pingback: more helpful hints
 907. Pingback: phoenix ppc
 908. Pingback: attorneys divorce
 909. Pingback: visitation lawyers
 910. Pingback: exterminator bug
 911. Pingback: car detailer
 912. Pingback: legally separating
 913. Pingback: bee removal
 914. Pingback: custody lawyers
 915. Pingback: bee removal
 916. Pingback: safety kits
 917. Pingback: exterminator bugs
 918. Pingback: Omaha SEO services
 919. Pingback: bee removal
 920. Pingback: business marketing
 921. Pingback: safety kits
 922. Pingback: rodent control
 923. Pingback: car detailers
 924. Pingback: collision lawyer
 925. Pingback: car lawyer
 926. Pingback: first aid kits
 927. Pingback: branded products
 928. Pingback: alimony lawyers
 929. Pingback: googleplus
 930. Pingback: wordpress blogs
 931. Pingback: bed bug treatment
 932. Pingback: corporate gifts
 933. Pingback: family lawyer
 934. Pingback: badge holder
 935. Pingback: branded products
 936. Pingback: promotional items
 937. Pingback: wordpress seo
 938. Pingback: mosquito control
 939. Pingback: pest control
 940. Pingback: divorce process
 941. Pingback: badge holder
 942. Pingback: web development
 943. Pingback: coffee mugs
 944. Pingback: business gifts
 945. Pingback: online marketing
 946. Pingback: rodent control
 947. Pingback: pest control
 948. Pingback: wordpress plugins
 949. Pingback: business gifts
 950. Pingback: custom logo design
 951. Pingback: symantic web
 952. Pingback: custody lawyers
 953. Pingback: check my blog
 954. Pingback: divorce lawyer
 955. Pingback: embroidered shirts
 956. Pingback: click to read more
 957. Pingback: auto lawyers
 958. Pingback: car attorney
 959. Pingback: embroidered hats
 960. Pingback: car detailer
 961. Pingback: email marketing
 962. Pingback: wordpress seo
 963. Pingback: link popularity
 964. Pingback: visit website here
 965. Pingback: Omaha SEO expert
 966. Pingback: auto injury law
 967. Pingback: automotive lawyers
 968. Pingback: best pest control
 969. Pingback: family attorney
 970. Pingback: business marketing
 971. Pingback: first aid kits
 972. Pingback: visitation lawyers
 973. Pingback: pest control
 974. Pingback: content writing
 975. Pingback: car lawyer
 976. Pingback: exterminator bug
 977. Pingback: get more info here
 978. Pingback: exterminator bug
 979. Pingback: my review here
 980. Pingback: promo items
 981. Pingback: Omaha SEO agency
 982. Pingback: bed bug treatment
 983. Pingback: rodent control
 984. Pingback: Omaha SEO expert
 985. Pingback: visitation lawyers
 986. Pingback: mosquito control
 987. Pingback: automobile lawyers
 988. Pingback: engraved pens
 989. Pingback: pest exterminators
 990. Pingback: email marketing
 991. Pingback: wordpress blogs
 992. Pingback: youtube marketing
 993. Pingback: exterminator bugs
 994. Pingback: auto lawyer
 995. Pingback: rat exterminator
 996. Pingback: my company
 997. Pingback: Omaha SEO expert
 998. Pingback: exterminator bug
 999. Pingback: custom lanyards
 1000. Pingback: automotive lawyers
 1001. Pingback: Omaha SEO services
 1002. Pingback: engraved pens
 1003. Pingback: alimony lawyer
 1004. Pingback: click to read more
 1005. Pingback: badge reels
 1006. Pingback: googleplus
 1007. Pingback: twitter marketing
 1008. Pingback: great post to read
 1009. Pingback: my review here
 1010. Pingback: Learn More
 1011. Pingback: collision lawyer
 1012. Pingback: great post to read
 1013. Pingback: car detailer
 1014. Pingback: collision lawyer
 1015. Pingback: corporate gifts
 1016. Pingback: Get More Info
 1017. Pingback: auto injury law
 1018. Pingback: video marketing
 1019. Pingback: mosquito control
 1020. Pingback: family lawyer
 1021. Pingback: link popularity
 1022. Pingback: bee removal
 1023. Pingback: marketing firm
 1024. Pingback: car lawyer
 1025. Pingback: Omaha SEO expert
 1026. Pingback: corporate gifts
 1027. Pingback: Omaha SEO expert
 1028. Pingback: alimony lawyer
 1029. Pingback: termite control
 1030. Pingback: keyword analysis
 1031. Pingback: divorce attorneys
 1032. Pingback: bed bug treatment
 1033. Pingback: bed bug treatment
 1034. Pingback: auto lawyer
 1035. Pingback: exterminator
 1036. Pingback: divorce attorneys
 1037. Pingback: pest exterminator
 1038. Pingback: alimony lawyers
 1039. Pingback: my company
 1040. Pingback: rat exterminator
 1041. Pingback: auto injury law
 1042. Pingback: marketing firm
 1043. Pingback: divorce attorneys
 1044. Pingback: page rankings
 1045. Pingback: car detailering
 1046. Pingback: great post to read
 1047. Pingback: pest control
 1048. Pingback: alimony attorneys
 1049. Pingback: termite treatment
 1050. Pingback: prenup lawyer cost
 1051. Pingback: promo items
 1052. Pingback: googleplus
 1053. Pingback: list marketing
 1054. Pingback: get more info here
 1055. Pingback: click Here
 1056. Pingback: Learn More
 1057. Pingback: marketing firm
 1058. Pingback: read more
 1059. Pingback: Learn More
 1060. Pingback: content writing
 1061. Pingback: click Here
 1062. Pingback: marketing agencies
 1063. Pingback: get more info here
 1064. Pingback: TI construction
 1065. Pingback: Omaha SEO firm
 1066. Pingback: link popularity
 1067. Pingback: click Here
 1068. Pingback: luggage tags
 1069. Pingback: TI construction
 1070. Pingback: page rankings
 1071. Pingback: read more
 1072. Pingback: online marketing
 1073. Pingback: joomla ecommerce
 1074. Pingback: TI construction
 1075. Pingback: builder
 1076. Pingback: Learn More
 1077. Pingback: visit website here
 1078. Pingback: click Here
 1079. Pingback: read more
 1080. Pingback: TI construction
 1081. Pingback: best contractor
 1082. Pingback: Learn More
 1083. Pingback: branded products
 1084. Pingback: read more
 1085. Pingback: click Here
 1086. Pingback: learn more here
 1087. Pingback: get more info here
 1088. Pingback: visit website here
 1089. Pingback: embroidered hats
 1090. Pingback: local seo phoenix
 1091. Pingback: phoenix marketing
 1092. Pingback: get more info here
 1093. Pingback: visit website here
 1094. Pingback: visit website here
 1095. Pingback: read
 1096. Pingback: best contractor
 1097. Pingback: read more
 1098. Pingback: social seo phoenix
 1099. Pingback: top article
 1100. Pingback: best contractor
 1101. Pingback: resource
 1102. Pingback: useful site
 1103. Pingback: phoenix seo
 1104. Pingback: about his
 1105. Pingback: social seo phoenix
 1106. Pingback: phoenix seo geek
 1107. Pingback: phoenix marketing
 1108. Pingback: phoenix seo geek
 1109. Pingback: learn more here
 1110. Pingback: read more
 1111. Pingback: moved here
 1112. Pingback: get more info here
 1113. Pingback: social seo phoenix
 1114. Pingback: best contractor
 1115. Pingback: phoenix seo geek
 1116. Pingback: social seo phoenix
 1117. Pingback: phoenix seo
 1118. Pingback: best contractor
 1119. Pingback: learn more here
 1120. Pingback: read more
 1121. Pingback: click this
 1122. Pingback: phoenix seo
 1123. Pingback: phoenix seo
 1124. Pingback: namibia hunting
 1125. Pingback: click here now
 1126. Pingback: read this article
 1127. Pingback: read
 1128. Pingback: find this
 1129. Pingback: find this
 1130. Pingback: a fantastic read
 1131. Pingback: find
 1132. Pingback: Bonuses
 1133. Pingback: read
 1134. Pingback: phoenix seo
 1135. Pingback: find
 1136. Pingback: Homepage
 1137. Pingback: a fantastic read
 1138. Pingback: moved here
 1139. Pingback: a fantastic read
 1140. Pingback: phoenix seo agency
 1141. Pingback: phoenix ppc
 1142. Pingback: phoenix seo
 1143. Pingback: Homepage
 1144. Pingback: bow hunting safari
 1145. Pingback: namibia safari
 1146. Pingback: Bonuses
 1147. Pingback: Homepage
 1148. Pingback: seo phoenix
 1149. Pingback: Source
 1150. Pingback: navigate here
 1151. Pingback: namibia hunting
 1152. Pingback: bow hunting safari
 1153. Pingback: this content
 1154. Pingback: bow hunting safari
 1155. Pingback: bow hunting safari
 1156. Pingback: this contact form
 1157. Pingback: check my blog
 1158. Pingback: namibia safari
 1159. Pingback: namibia hunting
 1160. Pingback: namibia safari
 1161. Pingback: read this article
 1162. Pingback: namibia hunting
 1163. Pingback: check over here
 1164. Pingback: have a peek here
 1165. Pingback: bow hunting safari
 1166. Pingback: namibia safari
 1167. Pingback: closet organizers
 1168. Pingback: closet remodeling
 1169. Pingback: this contact form
 1170. Pingback: closets organizers
 1171. Pingback: closets organizers
 1172. Pingback: closets phoenix
 1173. Pingback: try this out
 1174. Pingback: mac store omaha
 1175. Pingback: Gz92uNNH
 1176. Pingback: this contact form
 1177. Pingback: iphone repair
 1178. Pingback: this content
 1179. Pingback: this content
 1180. Pingback: Check This Out
 1181. Pingback: closet phoenix
 1182. Pingback: check my blog
 1183. Pingback: do-posle-psihologa
 1184. Pingback: content
 1185. Pingback: namibia hunting
 1186. Pingback: phone repair omaha
 1187. Pingback: check my blog
 1188. Pingback: this content
 1189. Pingback: check over here
 1190. Pingback: closets organizers
 1191. Pingback: try this out
 1192. Pingback: iphone store omaha
 1193. Pingback: our website
 1194. Pingback: have a peek here
 1195. Pingback: visit the website
 1196. Pingback: phone repair omaha
 1197. Pingback: mac store omaha
 1198. Pingback: phoenix az closet
 1199. Pingback: Homepage
 1200. Pingback: Check This Out
 1201. Pingback: phoenix closet
 1202. Pingback: Source
 1203. Pingback: navigate here
 1204. Pingback: labor day weekend
 1205. Pingback: check over here
 1206. Pingback: phoenix closet
 1207. Pingback: labor day weekend
 1208. Pingback: DPTPtNqS
 1209. Pingback: qQ8KZZE6
 1210. Pingback: D6tuzANh
 1211. Pingback: custom closet
 1212. Pingback: Homepage
 1213. Pingback: SHKALA TONOV
 1214. Pingback: embroidered hats
 1215. Pingback: Check This Out
 1216. Pingback: tradeshow signs
 1217. Pingback: Source
 1218. Pingback: cellular repair
 1219. Pingback: mac store omaha
 1220. Pingback: chelovek-iz-90-h
 1221. Pingback: phoenix closet
 1222. Pingback: custom logo design
 1223. Pingback: branded products
 1224. Pingback: coffee mugs
 1225. Pingback: phoenix closet
 1226. Pingback: closets remodeling
 1227. Pingback: promotional items
 1228. Pingback: click here now
 1229. Pingback: this content
 1230. Pingback: navigate here
 1231. Pingback: closets phoenix
 1232. Pingback: iphone store omaha
 1233. Pingback: tote bags
 1234. Pingback: phoenix closet
 1235. Pingback: visit website here
 1236. Pingback: Bonuses
 1237. Pingback: weblink
 1238. Pingback: branded face masks
 1239. Pingback: embroidered hats
 1240. Pingback: caveman music
 1241. Pingback: luggage tags
 1242. Pingback: a fantastic read
 1243. Pingback: business gifts
 1244. Pingback: omaha mac repair
 1245. Pingback: 3Hk12Bl
 1246. Pingback: 3NOZC44
 1247. Pingback: labor day weekend
 1248. Pingback: embroidered hats
 1249. Pingback: 01211
 1250. Pingback: bow hunting safari
 1251. Pingback: phoenix az closet
 1252. Pingback: Get the facts
 1253. Pingback: tor-lyubov-i-grom
 1254. Pingback: film-tor-2022
 1255. Pingback: hd-tor-2022
 1256. Pingback: phoenix closet
 1257. Pingback: closets phoenix az
 1258. Pingback: JXNhGmmt
 1259. Pingback: Homepage
 1260. Pingback: phoenix closet
 1261. Pingback: namibia hunting
 1262. Pingback: Psikholog
 1263. Pingback: music festival usa
 1264. Pingback: closet phoenix
 1265. Pingback: closets
 1266. Pingback: netstate.ru
 1267. Pingback: marketing agencies
 1268. Pingback: marketing agencies
 1269. Pingback: keyword analysis
 1270. Pingback: list marketing
 1271. Pingback: video production
 1272. Pingback: page rankings
 1273. Pingback: marketing firm