Latvijas sievietēm pieejams īpašs kalendārs savlaicīgas un regulāras medicīniskas aprūpes veicināšanai grūtniecības laikā

No šodienas Latvijas sievietēm pieejams īpašs kalendārs, kas palīdzēs ievērot savlaicīgu un regulāru medicīnisku aprūpi grūtniecības laikā. Kalendāru sagatavojusi un izdevusi Roche akadēmija sadarbībā ar Slimību un profilakses kontroles centru (SPKC). Kalendārs tapis ar projekta „Izglābsim 100 bērnus” gādību, kura galvenais mērķis ir veicināt perinatālās mirstības samazināšanu[1] un veselu bērnu dzimstību Latvijā.

Šodien Veselības ministrijā notika kalendāra atklāšanas sarīkojums, kurā piedalījās veselības ministrs Guntis Belēvičs, Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Dr. Dace Matule, kalendāra „Izglābsim 100 bērnus” autore, ginekoloģe – endokrinoloģe Dr. Astrīda Tirāne, SPKC veselības aprūpes statistiķe Irisa Zīle un Roche Latvija Sabiedrisko attiecību vadītāja Agneta Didrihsone.

Kalendāra atklāšanas sarīkojumā veselības ministrs Guntis Belēvičs pauda, ka Roche akadēmija izdotais grūtniecības kalendārs būs nozīmīgs atbalsts sievietēm brīdī, kad jārūpējas ne tikai par savu, bet arī gaidāmā bērna veselību.

„Latvijas likumdošana paredz iespēju grūtniecēm izmantot vairākus bezmaksas medicīnas pakalpojumus, tai skaitā ultrasonogrāfijas izmeklējumus. Apsveicami, ka Roche ir izstrādājis kalendāru, kas tā lietotājām kalpos kā atgādinājums, ka laiks doties vizītē pie ārsta vai speciālista, lai sekotu līdzi savlaicīgai un regulārai medicīniskai aprūpei grūtniecības laikā un mazuļa attīstībai,” uzsvēra ministrs.

Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Dr. Dace Matule uzsvēra pozitīvās tendences perinatālajos un neonatālajos veselības rādītājos, atzīmējot, ka pēdējos piecos gados dzemdību skaits ik gadu ir pieaudzis vidēji par 600 dzemdībām. Tāpat ik gadu samazinās antenatāli neaprūpēto dzemdētāju īpatsvars, tas ir, arvien vairāk sievietes savlaicīgi, līdz 12.nedēļai, uzsāk grūtniecības aprūpi. D.Matule atzina, ka, skatoties uz rādītāju reģionālo sadalījumu, pastāv atšķirības, tāpēc nepieciešams veidot ciešāku sadarbību ar lauku reģionu dzemdniecības speciālistiem.

Reģionālās atšķirības rādītājos uzsvēra arī SPKC veselības aprūpes statistiķe Irisa Zīle, atzīmējot, ka Rīgā un Pierīgā vairāk dzemdētāju savlaicīgi uzsāk antenatālo aprūpi salīdzinājumā ar lauku reģioniem. Tāpat lauku reģionos ir lielāks pusaudžu un gados jaunu sieviešu grūtniecību īpatsvars salīdzinājumā ar pilsētām. Lauku reģionos ir arī lielāks īpatsvars dzemdētāju ar novēlotu pirmo antenatālo vizīti, nepilnīgu antenatālo aprūpi un kaitīgiem dzīvesveida faktoriem (smēķēšana, alkohola un psihoaktīvo vielu lietošana). Sekojoši jaundzimušo veselības rādītāji lauku reģionos ir sliktāki nekā pilsētā. I.Zīle norādīja, ka nepieciešams uzlabot sabiedrības zināšanas ar veselību saistītajos jautājumos, lai veicinātu indivīda līdzatbildību. Speciālistiem būtu jāpievērš lielāku uzmanību reproduktīvā vecuma sievietēm, tās izglītojot.

Grūtniecības kalendāra autore Dr. Astrīda Tirāne pauda, ka ar prieku ir piedalījusies projektā, kura rezultātā tapis grūtniecības kalendārs ar latvisku mentalitāti. „Pēc kalendāra var redzēt un plānot grūtniecību, dekrēta atvaļinājumu un dzemdību laiku. Tas mūsdienu aizņemtajām sievietēm ir īpaši svarīgi,” atzina A.Tirāne.

Ārste uzsvēra 1.trimestra skrīninga lielo nozīmi grūtniecības veiksmīgā iznākumā, kas jāveic 11. līdz 13.grūtniecības nedēļā. „Tas ir noteicošais skrīnings, kurā parādās informācija par to, kāda būs grūtniecība un dzemdības,” pauda A.Tirāne. Ņemot vērā skrīninga nozīmīgumu, kalendāra autore nāca klajā ar iniciatīvu sniegt nedēļā divām topošām māmiņām no lauku reģioniem 1.trimestra skrīningu – ultrasonogrāfiju ar dopleru bez maksas. Vizīti pie dakteres var pieteikt, nosūtot pieteikumu uz elektronisko pasta adresiarstuprakse@gmail.com, zvanot uz tālruni 67315584, nosūtot informāciju pa faksu 67315585, vai arī sūtot informāciju pa pastu – Ārstu prakse, Rīga, Bruņinieku iela 67, LV-1011.

Roche Latvija Sabiedrisko attiecību vadītāja Agneta Didrihsone klātesošos iepazīstināja ar projektu „Izglābsim 100 bērnus” un piecu gadu laikā īstenotajām aktivitātēm. Projekta pastāvēšanas laikā ir veikts apjomīgs pētījums par perinatālo mirstību, izstrādāti priekšlikumi perinatālās mirstības mazināšanai, izdota rokasgrāmata topošajām māmiņām „Gribu būt māmiņa” 20 000 eksemplāros un izdots grūtniecības kalendārs 20 000 eksemplāros.

Kā nākamos soļus projektā A.Didrihsone minēja grūtniecības kalendāra digitālas versijas ievietošanu SPKC portālāwww.grutnieciba.lv, pētījuma „Joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā, tā saistība ar vairogdziedzera funkciju, grūtniecības norisi un iznākumu” pabeigšanu un rokasgrāmatas izdošanu „Gribu būt tētis”.

Grūtniecības kalendārs izgatavots 20 000 eksemplāros. 2015.gada martā ar SPKC starpniecību tas bez maksas būs pieejams pašvaldību atbildīgajos dienestos un SPKC un Nacionālā veselības dienesta reģionālajās filiālēs.

Par „Izglābsim 100 bērnus”

2010.gadā Latvijas vadošie dzemdniecības speciālisti prof.Daces Rezebergas vadībā apvienojās projektā „Izglābsim 100 bērnus”, lai kopīgiem spēkiem samazinātu augsto perinatālās mirstības rādītāju. Apjomīgā pētījumā, tika noskaidrots, ka reģionos dzīvojošās grūtnieces mazāk un neregulāri dodas uz ultrasonogrāfijas izmeklējumiem, līdz ar to laicīgi netiek konstatētas augļa patoloģijas un attīstības traucējumi, kas ir vieni no galvenajiem cēloņiem augstajiem perinatālās mirstības rādītājiem.

2013.gadā, ieviešot dzīvē pētījuma rezultātā tapušos priekšlikumus, ar Roche Latvija un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalsta fonda gādību tika izdota D.Rezebergas rokasgrāmata topošajām māmiņām „Gribu būt māmiņa” (rokasgrāmatu iespējams apskatīt un lejupielādēt šeit – ej.uz/BrosuraGribubutMamina). Rokasgrāmata domāta lauku reģionos dzīvojošām jaunām sievietēm. Šobrīd visa rokasgrāmatas 20 000 tirāža ir nonākusi pie topošajām māmiņām. SPKC 2015.gadā plāno izdot rokasgrāmatas papildus 5000 tirāžu.

Par Roche akadēmija

Roche akadēmija izveidota 2007.gadā ar mērķi atbalstīt zinātnes attīstību un veicināt speciālistu izaugsmi un izglītošanu vairākās medicīnas nozarēs. Akadēmiķa Aivara Lejnieka vadībā Roche akadēmija šo gadu laikā ir atbalstījusi 31 zinātnisku projektu.

[1] Perinatālais periods – sākas no 22 pilnām grūtniecības nedēļām (154 dienām, kad augļa svars

parasti ir 500 g) un beidzas 7 pilnas dienas pēc dzemdībām (0-6 dienas un 23 stundas 59 minūtes) (SPKC)

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply