Noteikts pagaidu aizliegums vielām AB-CHMINACA un THJ-018

Rīt, 10.aprīlī, stāsies spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) lēmums par vielu AB-CHMINACA un THJ-018 pagaidu aizliegšanu. Abām minētajām vielām nav noteikta izmantošana rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielu ārstnieciskās vērtības vai pielietojums. Vielas AB-CHMINACA un THJ-018 pieder kanabinoīdu grupai un var radīt draudus veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

Līdz ar vielu AB-CHMINACA un THJ-018 pagaidu aizliegumu, SPKC pavisam noteicis aizliegumu 16 veselībai un drošībai bīstamām psihoaktīvām vielām uz laika periodu līdz 12 mēnešiem.

Informācija no Eiropas Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunajām psihoaktīvajām vielām liecina, ka viela THJ-018 konstatēta arī Apvienotajā Karalistē. Latvijā izplatītos augu maisījumos vielas AB-CHMINACA un THJ-018 identificētas Valsts policijas kriminālistikas pārvaldes ekspertīzēs.

Pagaidu aizliegums attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. Saskaņā ar likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 4.panta trešo daļu vielas AB-CHMINACA un THJ-018 un to saturošus izstrādājumus uz laiku līdz 12 mēnešiem būs aizliegts izgatavot, iegādāties, glabāt, pārvadāt, pasūtīt un izplatīt. Ja minētās vielas atrodas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā, trīs darba dienu laikā, no aizlieguma stāšanās spēkā dienas, tās jānodod Valsts policijai.

Ja fiziskā vai juridiskā persona triju darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nenodod Valsts policijai vielas AB-CHMINACA un THJ-018 vai to saturošus izstrādājumus, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde saskaņā ar likuma „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 4.panta ceturto daļu vielas izņem.

Kā ziņots iepriekš, visas līdz šim pagaidu aizliegtās vielas var radīt nopietnu kaitējumu veselībai, bieži ar neatgriezeniskām sekām. Piemēram, smagus vai nāvējošus sirds veselības traucējumus, smagus garīgās veselības traucējumus, kā arī dzīvībai bīstamu traumatismu, krampjus un agresīvu uzvedību. To lietotājiem bieži nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, jo rodas halucinācijas, uzbudinājums un paranoja, kā arī zūd kontrole pār savu ķermeni. Tāpat šīs vielas rada spēcīgu atkarību un pārdozēšanas risku, kas var izraisīt pat letālu iznākumu.

Atgādinām, ka no šodienas, 9.aprīļa, stājas spēkā Grozījumi Krimināllikumā, kas paredz, ka par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu, persona tiks sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai naudas sodu un policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt gadījumā, ja minētās nelikumīgās darbības izraisījušas smagas sekas, tiks piemērots sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai piespiedu darbu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply