Pakāpeniski uzsāk apmaksāt speciālo uzturu pieaugušajiem pacientiem

Šodien, 14.jūlijā, Ministru kabineta sēdē, apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību*, paredzot pakāpeniski uzsākt finansēt no valsts budžeta līdzekļiem enterālās** un parenterālās*** barošanas maisījumu pieaugušiem pacientiem.

Jau ziņots, ka šobrīd valsts apmaksā gan enterālo, gan parenterālo barošanu, pacientam uzturoties stacionārā, kā arī šie speciālie maisījumi tiek nodrošināti bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja viņi atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē. Līdz šim sadarbībā ar nozares speciālistiem ir izstrādātas indikācijas, kuru gadījumā parenterāli un enterāli ievadāmie barošanas maisījumi pacientam ir nodrošināmi, lai valstī princips būtu vienāds. Jāpiebilst, ka noteikumu projekts paredz tikai tādu maisījumu nodrošināšanu, kas ievadāmi parenterāli jeb apejot zarnu traktu vai enterāli caur zondi vai mākslīgi izveidotu atveri. 

Kārtība paredz, ka Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, kurā strādā enterālās un parenterālās barošanas speciālistu komanda, būs koordinējošā ārtsniecības iestāde, kas izvērtēs pieaugušo pacientu atbilstību indikācijām valsts apmaksātu barošanas maisījumu saņemšanai. Nepieciešamības gadījumā valsts apmaksās arī enterālo un parenterālo barošanu mājas aprūpē. Tas nozīmē, ka ārsta palīgs vai māsa dosies pie pacienta uz mājām, lai palīdzētu šo procesu nodrošināt. 

Tāpat īpašās pārtikas nodrošināšana tiek turpināta personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un ir BKUS Paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, kā arī cistiskās fibrozes pacientiem un bērniem smagas olbaltumvielas nepanesības vai izteiktas malabsorbcijas sindromu gadījumā. 

* Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”
**Enterālā barošana ir barības vielu ievadīšana tieši kuņģī vai zarnu traktā, izmantojot tur ievietotu zondi. Šo barošanas veidu izmanto, ja pacients nespēj uzņemt pārtiku caur muti. 
*** Parenterālā barošana ir cilvēka mākslīgā barošana, apejot gremošanas traktu un barības vielas ievadot vēnā.

Avots: https://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6382_pakapeniski_uzsak_apmaksat_specialo_uzturu_pieaugusajiem_pac/

Leave a Reply