Palielina zāļu pieejamību pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

Lai uzlabotu zāļu pieejamību pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, valdība šodien, 23. aprīlī, lēma paplašināt diagnožu klāstu, kam tiek nodrošināti valsts kompensējamie medikamenti, kā arī palielināja kompensācijas apmēru vairākām jau iekļautām diagnozēm psihisko un uzvedības traucējumu grupā.

Pacientiem ar hroniskām slimībām ir būtiski savlaicīgi un regulāri lietot medikamentus. Tas ļauj viņiem uzlabot dzīves kvalitāti un dod iespēju iekļauties sabiedrībā. Ņemot vērā, ka pacientiem ne vienmēr ir iespējams iegādāties visas nepieciešamās zāles, Veselības ministrija, turpinot veselības nozares reformas, paplašinās zāļu kompensācijas iespējas pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos* paredz 100 % apmērā kompensēt medikamentus diagnozēm F71 Vidēji smaga garīga atpalicībaF72 Smaga garīga atpalicība un F73 Dziļa garīga atpalicība. Līdz šim kompensācija 100 % apmērā pie šīm diagnozēm tika piemērota tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam. Šādas izmaiņas būs nozīmīgs atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo pacienti ar vidēji smagu, smagu un dziļu garīgu atpalicību.

Savukārt pārējām diagnozēm psihisko un uzvedības traucējumu grupā tiek palielināta kompensācija līdz 75 % līdzšinējo 50 % vietā. Tādējādi tiks uzlabota gan zāļu pieejamība, gan pacientu līdzestība** ārstēšanai. 75 % valsts kompensācija noteikta pie diagnozēm F32 Depresīva epizodeF23 Akūti un transitoriski psihotiski un F90 Hiperkinētiski traucējumi (ietver uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu). Tas uzlabos pacientiem, tai skaitā bērniem ārstēšanās iespējas.

Personām, kurām ar tiesas spriedumu noteikta ambulatora ārstēšana, turpmāk nodrošināta medikamentu kompensācija 100 % apmērā pie diagnozēm F07 Personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma vai disfunkcijas dēļ un F70 Viegla garīga atpalicība. Šie pacienti ir ar zemu līdzestību un ne vienmēr gatavi par saviem līdzekļiem iegādāties medikamentus, bet viņu ārstēšanas nodrošināšana ir visas sabiedrības interesēs.

Kopumā iepriekšminēto pasākumu īstenošanai 2019. gadā novirzīti 831,9 tūkstoši eiro no Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes.

*Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

**Pacienta līdzestība ir līdzatbildība, ārsta un pacienta kopējs darbs, apzinīga ārstniecības plāna un ārsta vai farmaceita norāžu ievērošana un atbildība par savu veselību. Svarīga ir pacienta izpratne par to, kādēļ medikaments ir jālieto.

Informāciju sagatavoja:
Veselības ministrijas Preses sekretāre
Anna Strapcāne
Tālrunis: 67876106; 20388356
E-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv

Leave a Reply