Pieaug valsts izdevumi bērnu veselības aprūpei

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā  informācija, 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, finansējums bērnu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir pieaudzis par 6 miljoniem eiro. Pērn par bērniem sniegtajiem stacionārajiem un ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem valsts samaksājusi gandrīz 86 miljonus eiro.

Pieaudzis arī izlietoto valsts līdzekļu apjoms zāļu kompensācijai bērniem, 2014.gadā sasniedzot  8 miljonus eiro (2013.gadā – 6,7 miljoni). Šāds pieaugums skaidrojams ar izmaiņām kompensācijas noteikumos. Kopš 2014.gada sākuma pacientiem līdz 18 gadu vecumam zāles no Kompensējamo zāļu saraksta tiek apmaksātas 100% apmērā. NVD regulāri pārskata Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto medikamentu cenas, kas ļauj zāles nodrošināt aizvien lielākam pacientu skaitam.

Pagājušajā gadā valsts segusi 2,4 miljonus eiro par bērniem sniegtu veselības aprūpi ārzemēs. No tiem gandrīz 2 miljoni eiro samaksāti par gadījumiem, kad valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nevarēja nodrošināt Latvijā un tas bija nepieciešams, lai novērstu bērna dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos.

Sperti vairāki soļi, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku veselības aprūpi reto slimību pacientiem. 2015.gadā uzsākta ārstnieciskās pārtikas apmaksa Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē esošajiem bērniem un cistiskās fibrozes kabineta pacientiem. Veiktas arī izmaiņas normatīvajos aktos, lai turpmāk reto slimību medikamentozo ārstēšanu BKUS pacienti varētu saņemt arī pēc 18 gadu sasniegšanas. Reto slimību medikamentozā ārstēšana pagājušajā gadā valstij izmaksājusi 1,5 miljonus eiro.

Vēl viens nozīmīgs jaunums bērnu veselības aprūpē ir izmaiņas vakcinācijas kalendārā, jo 2015.gadā uzsākta valsts apmaksāta zīdaiņu vakcinācija pret rotavīrusu infekciju.

Jāatzīmē, ka NVD, sadarbojoties ar nozares speciālistu asociācijām, regulāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un turpmākai attīstībai: gaidīšanas rindu mazināšanai, pacientu loka paplašināšanai, kas saņem kompensējamos medikamentus u.c. Nepieciešamo uzlabojumu ieviešana notiek pakāpeniski, pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros.

Informācijas avots “Nacionālais Veselības dienests”: http://www.vmnvd.gov.lv/

Leave a Reply