Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus izglīto par reproduktīvo veselību

Līdz novembra beigām profesionālās izglītības iestāžu 1.-2. kursu audzēkņi Pierīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē tiks izglītoti par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Katrā reģionā plānoti vismaz septiņi pasākumi. Lekcijas notiks tajās izglītības iestādēs, kuras pirmās atsaucās organizatoru aicinājumam.

Izglītojošos pasākumus organizē Slimību profilakses un kontroles centrs, nodarbības vada pieredzējuši biedrības „Papardes zieds” speciālisti un brīvprātīgie vienaudžu izglītotāji.

Minēto izglītojošo pasākumu mērķis ir sniegt zināšanas un veidot izpratni par seksualitāti kā cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu, iekļaujot arī tēmas par atbildīgām un drošām seksuālajām attiecībām.

Nodarbībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi tiek iepazīstināti ar Latvijā pieejamajām kontracepcijas metodēm un informēti par seksuāli transmisīvo infekciju risku. Nodarbībās liela uzmanība tiek pievērsta atbildībai, liekot jauniešiem aizdomāties par atbildību attiecību veidošanā. Tiek uzsvērts, ka katrs pats ir atbildīgs par savu seksuālo uzvedību un tās sekām.

Speciālisti vada dalībnieku izziņas, izpratnes un attieksmju veidošanās procesu, izmantojot daudzveidīgas, dalībniekus iesaistošas formālās un neformālās izglītības metodes. Tās īpaši piemērotas jauniešu uztveres un izziņas īpatnībām, visas tēmas un metodes ir praksē pārbaudītas, kuras pozitīvi vērtē gan speciālisti, gan nodarbību dalībnieki, gan pedagogi.

Pēdējos gados veiktie pētījumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā liecina, ka jauniešu zināšanas nevar uzskatīt par labām. Informācijas avotu ir daudz, tomēr, pat ja jaunieši zina, kur meklēt informāciju, iegūtās zināšanas bieži netiek pielietotas praksē. Arī iedzīvotāju zināšanas par kontracepciju ir vērtējamas kā viduvējas. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ abortu skaits Latvijā joprojām ir ievērojami lielāks nekā vidēji Eiropā.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply