Publicēts sestais elektroniskais žurnāls – „Aktuāla informācija par atkarības problēmām”

Slimību profilakses un kontroles centrs publicējis jau sesto e-žurnālu „Aktuāla informācija par atkarības problēmām” (AIPAP).

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Nereģistrētā alkohola patēriņš Latvijā, Eiropā un pasaulē
  • Enerģijas dzērieni: kur slēpjas patiesais ļau­nums!
  • Sabiedrības garīgās labklājības veicināšana – izaicinājums?
  • Minimālās vienības cenas noteikšana alkoholam: vienreizējs precedents vai nākotnes politika Eiropā?
  • Uz pierādījumiem balstīta alkohola politika

Katrā izdevumā tiek sniegti jaunākie dati par garīgo veselību, atkarību slimību izplatību un sekām valstī, pārskati par aktuālākajām pub­likācijām un literatūru, kā arī Slimību profi­lakses un kontroles centra (SPKC) sabiedrības veselības speciālistu un citu jomas ekspertu gatavotie raksti.

Vairāk informācijas par AIPAP lasiet SPKC mājas lapas sadaļā Publikācijas.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply