SPKC publisko jaunākos 2013.gada datus par mātes un bērna veselību

Sagaidot Mātes dienu, šodien, 10.maijā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) publisko jaunākos 2013.gada datus par mātes un bērna veselību. SPKC mājas lapā www.spkc.gov.lv ir pieejama 2013.gada informācija par dzemdībām, jaundzimušajiem, abortiem, bērnu veselību – slimībām, profilaktiskajām apskatēm bērniem un pusaudžiem, kā arī bērnu mutes veselību.

Apskatot pieejamos datus, SPKC veselības aprūpes statistiķi norāda uz vairākām pozitīvām tendencēm pagājušajā gadā, viena no tām – par 3,6%, salīdzinājumā ar 2012.gadu, ir pieaudzis dzemdību skaits (20 094 dzemdības 2013.gadā, 19 401 – 2012.gadā).

Analizējot dzemdētāju īpatsvaru pa vecuma grupām, būtiskas izmaiņas netiek novērotas, tomēr jāatzīmē, ka nedaudz samazinājies kopējais dzemdētāju skaits vecumā no 15 līdz 17 gadiem (par 31 gadījumu), kas vērtējams pozitīvi. Tāpat redzams, ka pēdējo divu gadu laikā tiek reģistrēts dzemdētāju pieaugums sievietēm vecumā no 35 gadiem – vidēji par 9% (2013.gadā 3353 dzemdības, 2012.gadā – 3072).

Pozitīvi vērtējams arī tas, ka pagājušajā gadā, salīdzinājumā ar 2012.gadu, samazinājies to dzemdētāju skaits, kuras nav reģistrējušās pie ārsta un nav saņēmušas pirms dzemdību aprūpi – no 320 gadījumiem (2012.g.) līdz 223 (2013.g.).

Samazinājies arī priekšlaicīgu dzemdību skaits – no 1155 gadījumiem 2012.gadā līdz 1086 gadījumiem pagājušajā gadā.

Tāpat pagājušajā gadā tika reģistrēts zemākais ķeizargriezienu skaits pēdējo sešu gadu laikā – 4304 ķeizargriezieni.

Turpinās arī pozitīvā tendence saistībā ar grūtniecības pārtraukšanu. Kopējais abortu skaits pagājušajā gadā samazinājies par 5,6% (tie bija 8715 gadījumi pret 9231 gadījumiem 2012.gadā). Vēl būtiskāk samazinājies ir mākslīgo abortu skaits – par 10,3% (tie bija 5557 aborti 2013.gadā pret 6197 – 2012.gadā).

Informāciju par citiem statistikas datiem meklējiet SPKC mājas lapā. Lūdzam ikvienu, kurš datus izmantos atcerēties, ka vēl nav pieejami dati par vidējo iedzīvotāju skaitu 2013.gadā (pēc Centrālās statistikas pārvaldes aprēķiniem), tādēļ uz iedzīvotāju skaitu aprēķināmie rādītāji tiks publicēti vēlāk.

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply