Tuvākajā laikā Eiropā un arī Latvijā nebūs pieejamas vakcīnas pret tuberkulozi

Tuberkulozes (TB) vakcīnas (saukta arī par BCG vakcīnu) ražotājam Statens Serum Institut (Dānija) ir radušās tehniskas problēmas ražošanas procesā un institūts nespēj nodrošināt vakcīnas pret TB ražošanu un piegādi Eiropas Savienībā un t.sk. arī Latvijā. Kā norāda vakcīnu ražotājs Statens Serum Institut, tehniskās problēmas vakcīnas ražošanā varētu tikt atrisinātas ne ātrāk kā 2015.gada maijā – jūnijā.

Minētā vakcīna Latvijā tiek izmantota bērnu vakcinācijai pret TB.

Veselības ministrija (VM), Nacionālais veselības dienests un Zāļu valsts aģentūra dara visu iespējamo, lai risinātu jautājumu par TB vakcīnas nodrošinājumu Latvijā līdz ražošanas atjaunošanai Statens Serum Institut vakcīnu ražotnē. VM un atbildīgās institūcijas veic sarunas ar citu valstu kompetentām institūcijām par iespējām patapināt nepieciešamo TB vakcīnu daudzumu no kādas citas valsts, kā arī veic sarunas ar piegādātājiem, kuri varētu piegādāt cita ražotāja TB vakcīnu. Pēc apkopotiem datiem par TB vakcīnas atlikumu ārstniecības iestādēs, esošais vakcīnas daudzums varētu pietikt ne vairāk kā vienai līdz divām nedēļām. Atsevišķās iestādēs jau ir izveidojies vakcīnas trūkums. Tāpēc iespēju robežās tiek organizēta savstarpēja ārstniecības iestāžu apgāde ar esošajiem vakcīnas atlikumiem. Šo procesu koordinē Nacionālais veselības dienests.

Veselības nozares speciālisti atgādina, ka ar līdzīgām situācijām, kad ir bijusi traucēta vakcīnu piegāde, veselības nozare ir saskārusies jau iepriekš un, veicot visus nepieciešamos plānošanas un koordinācijas darbus, problēmu ir izdevies sekmīgi atrisināt.

Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti atgādina – ja ģimenē nav TB slimnieks, iespējamība zīdainim nonākt saskarsmē ar TB izraisītāju ir neliela. Tomēr, lai pārliecinātos, par to, ka visi, kuriem ir ciešs kontakts ar jaundzimušo ir veseli, par profilakses pasākumiem ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu un nepieciešamības gadījumā veikt rentgenogrāfiju.

Ja ģimenē, kur ir nevakcinēts jaundzimušais, ir arī tuberkulozes slimnieks, aicinām vērsties pie ģimenes ārsta un konsultēties par profilakses pasākumiem, lai pasargātu bērnu no saslimšanas.

Tiklīdz tuberkulozes vakcīna atkal būs pieejama, ģimenes ārsts bērna vecākus par to informēs un sniegs informāciju par vakcīnas saņemšanas kārtību.

Vispārēji profilakses pasākumi TB profilaksei ir: ar zīdaini neuzturēties vietās, kur atrodas daudz cilvēki; nepieļaut tuvu kontaktu ar slimiem cilvēkiem; regulāri vēdināt telpas; par profilaksi konsultēties ar ģimenes ārstu.

Veselības nozares speciālisti ir sagatavojuši arī informāciju dzemdību nodaļām, kā rīkoties situācijā, kad nav pieejama TB vakcīna bērniem. Ieteikumos ietverta informācija par to, ka: bērnu vecākiem jāizskaidro TB vakcinācijas atlikšanas iemesls; bērnu vecāki jāinformē par tuberkulozi, tās izplatīšanas ceļiem un tās profilaksi; jāveic ieraksts medicīniskajā dokumentācijā, ka jaundzimušajam dzemdību nodaļā nav veikta vakcinācija pret tuberkulozi, lai par to tiktu informēts bērna ģimenes ārsts.

Plašāku informāciju par situāciju un speciālistu ieteikumus tuberkulozes profilaksei aicinām meklēt Veselības ministrijaswww.vm.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv .

Ieteikumi bērnu vecākiem, kad nav pieejama vakcinācija pret tuberkulozi

Informācijas avots: “Slimību Profilakses un Kontroles Centrs” mājaslapa: http://www.spkc.gov.lv

Leave a Reply