Valsts finansējums prioritāri novirzīts onkoloģijas pacientu ārstniecībai

Ceturtdien, 31. martā, Nacionālajā veselības dienestā (NVD) norisinājās tikšanās ar Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunāti LSB iebildumi saistībā ar NVD piedāvātajiem līgumiem par valsts apmaksātu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu 2016. gadā.

Kā ziņots iepriekš, kopējais šim gadam plānotais valsts finansējums ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai, salīdzinot ar iepriekšējam gadam plānoto summu, nav samazināts. Turklāt 50 % no kopējā slimnīcu skaita jau ir parakstījušas līgumu ar NVD par valsts apmaksātu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu.

Vairākām reģionālajām slimnīcām šogad piedāvātajos līgumos ir plānots mazāks finansējums ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai nekā pērn. Tikšanās laikā LSB tika sniegts skaidrojums, ka samazinājums ir saistīts ar to, ka 2015. gadā šajās ārstniecības iestādes nav sniegts viss plānotais pakalpojumu apjoms katrā no pakalpojumu veidiem.

NVD vērš uzmanību, ka nav pieļaujams, ka slimnīcu neefektīvas līdzekļu administrēšanas dēļ pacientiem tiek liegta iespēja saņemt gadam plānoto ambulatoro pakalpojumu apjomu. Tāpēc ir būtiski, ka visas, nevis tikai atsevišķas, slimnīcas ņem vērā nepieciešamību katrā pakalpojumu veidā nodrošināt pacientiem visu plānoto pakalpojumu apjomu.

Sniegto pakalpojumu apjoms iepriekšējā gadā ir būtisks rādītājs, kas ik gadu tiek ņemts vērā, plānojot līguma summu nākamajam gadam, līdz ar to iepriekšējā gadā neapgūtie līdzekļi tiek novirzīti pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta Noteikumos Nr.1529* noteiktajām prioritātēm.

Ņemot vērā, ka onkoloģijas pacienti valstī ir prioritāte un lielākā pacientu plūsma onkoloģijas pakalpojumu saņemšanai ir universitāšu slimnīcās, šogad lielāks finansējums piešķirts ambulatoro diagnostisko izmeklējumu nodrošināšanai onkoloģijas pacientiem Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

Paredzams, ka lielāka finansējuma novirzīšana abām slimnīcām nodrošinās efektīvāku onkoloģijas pacientu “zaļā koridora” darbību, ievērojami paātrinot diagnozes noteikšanu un ārstniecības uzsākšanu pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku saslimšanu.

Vienlaikus NVD norāda, ka pretēji medijos izskanējušai informācijai, valsts finansējums ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai bērniem nav samazināts. Līdzekļi bērniem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai ir plānoti tādā pašā apmērā kā faktiski izlietotais finansējums šo pakalpojumu nodrošināšanai 2015. gadā.

Līdzekļu sadale ir veikta esošā finansējuma ietvaros, prioritāri nodrošinot pakalpojumu pieejamību onkoloģijas pacientiem. Atbilstoši Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas datiem vairāk nekā puse no ambulatorajām vizītēm slimnīcā pagājušajā gadā ir nodrošināta pacientiem no reģioniem. Tas apstiprina, ka līdzekļu novirzīšana onkoloģijas pacientu ārstniecībai ir pamatota un nepieciešama.

Informācijas avots: “Nacionālā veselības dienesta” mājaslapa: http://www.vmnvd.gov.lv/

Leave a Reply