Valsts papildus kompensēs zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā un bērniem

Papildus līdz šim kompensējamajām zālēm no 1.septembra grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam valsts kompensēs arī zāles, kuras ir iekļautas M sarakstā.

Jāatzīmē, ka M sarakstā ir iekļautas visas recepšu zāles, kuras ir reģistrētas un kurām ražotājs ir deklarējis cenu.* Šos medikamentus uz īpašās receptes var izrakstīt tie ārsti, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām zāles no M saraksta tiks apmaksātas 25 % apmērā un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam 50 % apmērā.

2012. gadā ir papildus plānoti 15 000 latu, lai kompensētu zāles grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā. Lai kompensētu zāles bērniem līdz 24 mēnešu vecumam, 2012. gadā plānoti 40 673 lati.

Tāpat kā līdz šim grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam, protams, arī turpmāk būs iespēja atbilstoši pašreiz spēkā esošajam Kompensējamo zāļu sarakstam saņemt medikamentus 50, 75, 100 % apmērā, ja viņiem šāda kompensācija pienāksies atbilstoši uzstādītajai diagnozei (ar diagnožu sarakstu, kurām medikamenti tiek kompensēti no Kompensējamo zāļu saraksta, var iepazīties MK noteikumu nr. 899. 1. pielikumā).

Latvijā šis ir Mātes un bērna veselības gads. Šogad ir apstiprināts „Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.- 2014. gadam”, kas paredz virkni pasākumu, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti. Papildu zāļu kompensācija sievietēm un bērniem ir viena no šī plāna aktivitātēm.

Atgādinām arī to, ka no 1. augusta grūtnieces var saņemt 50 % kompensāciju gripas vakcīnai.

Jaunais M saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Kompensējamie medikamenti“.

* M sarakstā ir iekļautas visas recepšu zāles, kas ir reģistrētas Latvijas Zāļu reģistrā, Eiropas Zāļu aģentūrā vai paralēli izplatītas/paralēli importētas un kurām ir deklarētas cenas Zāļu valsts aģentūrā.

 

Informācija ņemta no “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapas: http://vec.gov.lv

 

Leave a Reply