Veikta ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir veicis ģimenes ārstu gada darbības novērtēšanu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem par 2014. gadu. Kopumā tika izvērtēts 1302 ģimenes ārstu darbs, kuri pagājušajā gadā sniedza valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bija līgumattiecībās ar NVD un netika aizvietoti.

Labākos 2014. gada darba kvalitātes rezultātus valstī sasniegušas ģimenes ārstes Inese Lejniece (Pļaviņās un Vietalvā), Aina Braķe (Ērgļos) un Modrīte Silavniece (Balvos).

Tika vērtēti tādi ģimenes ārstu darba kvalitātes kritēriji kā profilakses īstenošana, bērnu aprūpe, hronisko pacientu aprūpe, praksē reģistrēto pacientu dalība valsts organizētajās vēža agrīnās diagnostikas pārbaudēs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā pacients nav ticis ievietots slimnīcā, kā arī ģimenes ārsta veikto manipulāciju daudzveidība.

Salīdzinot ar 2013. gada novērtējumu, pagājušajā gadā kopumā sasniegti augstāki rezultāti. Par 19 % pieaudzis to ārstu skaits, kuri izpildījuši vairāk kā piecus no 13 kritērijiem. Šādu ārstu 2014. gada vērtējumā visvairāk ir Vidzemē – 54 %, vismazāk Rīgā – 23 %, vidējais rādītājs valstī – 34 %. Mazāk kļuvis to ģimenes ārstu, kuriem nav bijis pa spēkam izpildīt nevienu kvalitātes kritēriju – 2013. gadā to bija 4,2 %, 2014. gadā – vairs tikai 2,6 %.

Ģimenes ārstiem ir nosūtīti novērtēšanas rezultāti un pārskaitīti maksājumi par gada darba kvalitāti. Maksājuma apmērs ir atkarīgs no izpildīto kvalitātes kritēriju skaita un ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaita. 18 ģimenes ārsti saņēmuši gada kvalitātes maksājumu, kas pārsniedz 1600 EUR, vidējais maksājuma apmērs valstī – 520 EUR. Ikgadējais kvalitātes maksājums ir daļa no kopējā finansējuma, kuru ģimenes ārsti saņem no valsts prakses darbības nodrošināšanai un valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs norāda: “Sadarbībā ar ģimenes ārstu asociāciju, pilnveidosim šos kvalitātes kritērijus, lai celtu primārās veselības aprūpes līmeni. To var panākt palielinot samaksu ģimenes ārstiem, kuri strādā kvalitatīvāk”.

Kvalitātes kritēriji ieviesti, lai pilnveidotu ģimenes ārstu prakšu darbu, kā arī motivētu ārstus aktīvāk iesaistīties pacientu profilaksē un aprūpē. Ģimenes ārstu novērtēšanas kritēriji pirmo reizi tika ieviesti 2013. gadā. Pērn septiņiem kvalitātes kritērijiem tika mainīti vērtēšanas nosacījumi, lai tos tuvinātu reālai ģimenes ārstu darbībai praksēs.

Informācijas avots “Nacionālais Veselības dienests”: http://www.vmnvd.gov.lv/

Leave a Reply