Zāles Leukeran pacientiem būs pieejamas

Zāles Leukeran, kas paredzētas dažāda veida limfomu pacientu terapijai, tiks arī turpmāk pacientiem kompensētas un nodrošinātas, tiklīdz zāļu izplatītājs atjaunos to piegādi. Lai gan zāļu izplatītājs ir krasi paaugstinājis zāļu cenu (aptiekas cenu no Ls 5,20 uz Ls 49,24), būtiskākais ir nodrošināt pacientiem nepieciešamās zāles, tāpēc tās arī turpmāk tiks apmaksātas.

Tā kā zāļu izplatītājs decembrī Nacionālo veselības dienestu informēja par zāļu piegādes problēmām, kas radušās saistībā ar zāļu ražošanu, Nacionālais veselības dienests meklēja alternatīvas zāļu piegādes iespējas – gan no kaimiņvalstīm, gan aicinot arī citus izplatītājus (lieltirgotavas, citus uzņēmumus) rast iespējas zāles ievest no citām valstīm, tomēr pagaidām diemžēl nav panākta vienošanās par šādu iespēju.

Diemžēl šādi sarežģīti gadījumi ar zāļu pieejamību var rasties, ja zālēm, kā šajā gadījumā, ir tikai viens ražotājs, kuram rodas problēmas ar zāļu ražošanu pietiekamā apjomā. Turklāt šādos gadījumos ražotājs var arī krasi pacelt cenu zāļu tirgū.

Kā jau tika minēts, zāles Leukeran tiks nodrošinātas par izplatītāja piedāvāto augsto cenu tiklīdz tiks atjaunota to piegāde. Tomēr tiks meklēti arī lētāki risinājumi, izskatot iespēju ievest zāles no trešajām valstīm, lai samazinātu kompensācijas izdevumus no valsts budžeta.

Jāatzīmē, ka zāļu izmaksu paaugstinājums pacientus neietekmēs, jo zāles onkoloģiskajiem pacientiem no valsts tiek kompensētas 100 % apmērā.

Informācijas avots: “Nacionālais Veselības Dienests” mājaslapa: http://vec.gov.lv

Leave a Reply